Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 12 - Từ 20/3/2017 đến 26/3/2017

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 12 - Từ 20/3/2017 đến 26/3/2017)

___________________________

Thứ Hai 20/3/2017

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh thuộc đối tượng 02, khóa 88-năm 2017 từ ngày 20/3/2017 đến ngày 07/4/2017 (theo Quyết định số 354-QĐ/TU ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương). ĐĐ: Trường Quân sự Quân khu 07 (Số 479, đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.      8 giờ 30’, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở dự sinh hoạt chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (P.TCCB chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC) dự Ngày Hội “Tiến bước lên Đoàn” năm học 2016-2017 do Hội Đồng đội tỉnh Bình Dương tổ chức. ĐĐ: Trường THCS Phú Mỹ (Khu phố 01, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuẩn bị tổ chức Lễ Hội Giổ Tổ Hùng Vương-10/3 Âm lịch (Trường THPT chuyên Hùng Vương chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH-TX, CTTT-PC, KHTC, Văn phòng; Ban Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương; Các thành viên có tên trong Quyết định kèm theo. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         14 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Văn Thu (TP P.GDTH) Họp Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục tiểu học thị xã Thuận An. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 764/QĐ-SGDĐT ngày 13/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Thuận An.

3.         14 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp thông qua phương án thiết kế kiến trúc công trình Trường tHPT Trịnh Hoài Đức (theo Giấy mời số 36/GM-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thị xã Thuận An. ĐĐ: Phòng họp số 02-UBND thị xã Thuận An.

Thứ Ba 21/3/2017

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra các trường THPT và các Trung tâm GDTX về công tác quản lý, giảng dạy và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 583/QĐ-SGDĐT ngày 22/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THPT, Trung tâm GDTX trong Tỉnh.

2.      7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” (theo Thư mời ngày 08/3/2017 của Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Hội trường B-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường THCS Minh Thạnh. MD: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tươi (CV P.KTQLCLGD). ĐĐ: Trường THCS Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng.

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Lê Văn Thu (TP P.GDTH) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục tiểu học thị xã Thuận An từ ngày 21/3/2017 đến ngày 23/3/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 764/QĐ-SGDĐT ngày 13/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Thuận An.

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Họp triển khai kế hoạch Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và Chương trình sữa học đường năm 2017 (theo Giấy mời số 04/GM-BCĐ ngày 13/3/2017 của BCĐ Dự án CTTTDDTE Tỉnh). ĐĐ: Lầu 04, Hội trường-Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Tỉnh (Số 213, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      8 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2017-2018 các Phòng GDĐT: huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên (theo Công văn số 288/SGDĐT-TCCB ngày 02/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT). MD: Lãnh đạo Phòng: TCCB, GDTrH-TX; Công chức phụ trách công tác TCCB các Phòng GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

7.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam làm việc với Ban Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương. MD: Đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX), đ/c Bùi Trọng Duy (CV P.GDTrH-TX). ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

2.      13 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2017-2018 các Phòng GDĐT: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An (theo Công văn số 288/SGDĐT-TCCB ngày 02/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT). MD: Lãnh đạo Phòng: TCCB, GDTrH-TX; Công chức phụ trách công tác TCCB các Phòng GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ 22/3/2017

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (theo Thư mời ngày 15/3/2017 của Hội đồng GDQP và AN Tỉnh). ĐĐ: Hội trường A-Bộ CHQS tỉnh Bình Dương (Đường ĐT 743, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường THCS Mỹ Phước. MD: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tươi (CV P.KTQLCLGD). ĐĐ: Trường THCS Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

3.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Hội thảo và tham quan Trung tâm Giáo dục STEM - Câu Lạc bộ nghiên cứu khoa học do Công ty Cổ phần mạng trực tuyến Việt Sin tổ chức. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 372/SGDĐT-GDTrHTX ngày 16/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.      8 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2017-2018 các Phòng GDĐT: thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng (theo Công văn số 288/SGDĐT-TCCB ngày 02/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT). MD: Lãnh đạo Phòng: TCCB, GDTrH-TX; Công chức phụ trách công tác TCCB các Phòng GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn kiểm tra các trường THPT và các Trung tâm GDTX về công tác quản lý, giảng dạy và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 583/QĐ-SGDĐT ngày 22/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THPT, Trung tâm GDTX trong Tỉnh.

Thứ Năm 23/3/2017

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra các trường THPT và các Trung tâm GDTX về công tác quản lý, giảng dạy và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 583/QĐ-SGDĐT ngày 22/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THPT, Trung tâm GDTX trong Tỉnh.

2.      7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị tọa đàm về thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND Tỉnh (theo Giấy mời số 62/GM-HĐND ngày 02/3/2017 của HĐND Tỉnh). MD: Đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT-PC). ĐĐ: Phòng họp-HĐND Tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      7 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KTQLCLGD tổ chức Hội đồng coi thi học sinh giỏi THCS cấp Tỉnh năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 184/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một.

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Phòng GDMN dự Đoàn kiểm tra, nắm tình hình tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn đối với trẻ tại các cơ sở GDMN ngoài công lập và tình hình tổ chức hoạt động ngoại khóa tại một số cơ sở GDMN tại thị xã Tân Uyên. ĐĐ: Một số cơ sở GDMN trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

5.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý tiểu học và THCS (theo Thư mời ngày 17/3/2017 của Giám đốc Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh). ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) dự Họp góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics của Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (theo Công văn số 321/SCT-QLĐTHTQT ngày 13/3/2017 của Sở Công Thương). ĐĐ: Hội trường A-Sở Công Thương (Tầng 08, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

7.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Sáu 24/3/2017

Sáng:

1.         7 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KTQLCLGD tổ chức Hội đồng coi thi học sinh giỏi thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh THCS cấp Tỉnh năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 185/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một.

2.         7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Bảy 25/3/2017

Sáng:

8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC) dự Họp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ do Tỉnh Đoàn tổ chức. ĐĐ: Khu Di tích lịch sử Địa đạo Tam Giác Sắt (Đường ĐT 744, xã An Tây, thị xã Bến Cát).

Chủ Nhật 26/3/2017

Tối:

18 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC) dự Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) do Tỉnh Đoàn tổ chức. ĐĐ: Quảng trường Trung tâm Hành chính thị xã Dĩ An.

                                        Bình Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuan 12.doc
Trở về