Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 10 - Từ 06/3/2017 đến 10/3/2017

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 10 - Từ 06/3/2017 đến 12/3/2017)

_____________________________

Thứ Hai 06/3/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức sinh hoạt chủ điểm “Kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      9 giờ 00’, Lãnh đạo Sở Họp giao ban tháng 03/2017 với các phòng ban Sở GDĐT (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng, phó các phòng ban Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Hội đồng chấm thi vòng chung kết Hội thi giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức lần thứ IX năm học học 2016-2017 cấp THCS, THPT và GDTX từ ngày 06/3/2017 đến ngày 09/3/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 85/QĐ-SGDĐT ngày 08/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THCS, THPT trong Tỉnh.

5.      7 giờ 30’, đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC) dự Lễ khai mạc Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi tại Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một và tham gia Ban Giám khảo Hội thi (theo Thư mời ngày 28/02/2017 của Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một). ĐĐ: Hội trường-Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

1.      14 giờ 00’, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở dự sinh hoạt “Ngày pháp luật” triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      14 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT-PC) dự Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành BHXH tỉnh Bình Dương (theo Thư mời số 17/TM-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Hội trường của BHXH Tỉnh (Số 17, khu 02, đường Lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một-gần Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      14 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Dương Anh Thi (CV P.GDMN)) phối hợp cùng với Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra công tác y tế trường học (theo Công văn số 330/SYT-TTr ngày 01/3/2017 của Sở Y tế). ĐĐ: Trường Mầm non: Khai Trí, Tuổi Hồng.

Thứ Ba 07/3/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị thống nhất công tác quản lý tài chính (P.KHTC chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo Phòng: KHTC, chuyên viên phụ trách kế toán; GDTrH-TX; Thanh tra; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 238/SGDĐT-KHTC ngày 23/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn kiểm tra điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Bình Dương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 591/QĐ-SGDĐT ngày 27/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương.

3.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn công tác tại Trường THPT Nguyễn An Ninh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 180/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn An Ninh, thị xã Dĩ An.

4.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT-PC) dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác đến năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP (theo Thư mời số 19/TM-UBND ngày 03/3/2017 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Phòng họp-Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC phối hợp cùng với Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra công tác y tế trường học (theo Công văn số 330/SYT-TTr ngày 01/3/2017 của Sở Y tế) từ ngày 07/3/3017 đến ngày 10/3/2017. ĐĐ: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong Tỉnh.

6.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức Hội thi Giáo viên-Cấp dưỡng  giỏi Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2016-2017 (vòng chung kết, xếp hạng) cấp học mầm non từ ngày 07/3/2017 đến ngày 09/3/2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2128/SGDĐT-GDMN ngày 14/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

7.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Phòng GDTH tiếp tục chấm thi thực hành vòng chung khảo Hội thi “Giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp tiểu học năm học 2016-2017 tại các trường tiểu học trong Tỉnh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 58/QĐ-SGDĐT ngày 12/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường tiểu học trong Tỉnh.

8.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tiếp tục tổ chức thi đấu (giai đoạn 02) Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017 (theo Kế hoạch số 84/KH-SGDĐT ngày 18/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT) từ ngày 07/03/2017 đến ngày 28/03/2017. ĐĐ: Các Sân vận động trong Tỉnh.

9.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ 08/3/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng với Đoàn Lãnh đạo Tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng. ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện Bàu Bàng.

2.      7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Cuộc thi chung kết xếp hạng Hội thi “Nét đẹp giáo viên” tỉnh Bình Dương lần II năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Tỉnh (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 78/QĐ-SGDĐT ngày 07/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ khai mạc Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần VII-2017. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn công tác tại Trường THPT Nguyễn An Ninh từ ngày 08/3/2017 đến ngày 10/3/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 180/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn An Ninh, thị xã Dĩ An.

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng với Đoàn Lãnh đạo Tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát. ĐĐ: Văn phòng Thị ủy Bến Cát.

2.      14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 của Liên hiệp các Hội KHKT Tỉnh. ĐĐ:  Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Năm 09/3/2017

Sáng:

1.      9 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc với lãnh đạo huyện Phú Giáo. MD: Trưởng phòng TCCB Sở. ĐĐ: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo.

2.      6 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam đi công tác ở tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận từ ngày 09/3/2017 đến ngày 11/3/2017. MD: Đ/c Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch CĐN), đ/c Lê Thị Thu Vân (Phó Chủ tịch CĐN).

3.      7 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KTQLCLGD tổ chức coi thi, chấm thi học sinh giỏi kỹ thuật cấp Tỉnh năm học 2016-2017 từ ngày 09/3/2017 đến ngày 10/3/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 580/QĐ-SGDĐT ngày 21/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm GDTX Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Phòng GDTH tiếp tục chấm thi thực hành vòng chung khảo Hội thi “Giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp tiểu học năm học 2016-2017 tại các trường tiểu học trong Tỉnh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 58/QĐ-SGDĐT ngày 12/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường tiểu học trong Tỉnh.

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

6.      9 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC Tập huấn tổ trọng tài điều hành thi đấu môn Đá cầu Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 96/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Chiều:

12 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Tập huấn nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 tại Đà Nẵng. MD: Đ/c Trần Xuân Mai (TP P.KTQLCLGD), đ/c Võ Hoàng Yến (CV P.KTQLCLGD), đ/c Nguyễn Trí Thành (CV P.GDCN-ĐH). ĐĐ: Trường Đại học Duy Tân (Số 03, đường Quang Trung, thành phố Đà Nẵng).

Thứ Sáu 10/3/2017

Sáng:

1.         7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra công tác thực hiện Chương trình trường học mới tại Trường THCS Trần Quang Diệu. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 604/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Trần Quang Diệu, huyện Phú Giáo.

2.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chủ Nhật 12/3/2017

Sáng:

1.      9 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Lễ trao thưởng Hội thi viết tiếng Nhật lần 03 năm học 2016-2017 tại Trung tâm mua sắm AEON MALL Bình Dương Canary. MD: Đ/c Huỳnh Thanh Hiền (CV Tổ Đề án). ĐĐ: Thị xã Thuận An.

2.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC) dự Lễ khai mạc Ngày Hội “Học sinh THPT tỉnh Bình Dương lần II-Năm 2017” với chủ đề: “Tuổi 18-Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp”. ĐĐ: Trường THPT An Mỹ (Khu phố 03, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

13 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Huỳnh Anh Khoa (CV P.GDTrH-TX) dự Đoàn tham gia Cuộc thi KHKT Quốc gia dành cho học sinh trung học, khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 577/QĐ-SGDĐT ngày 20/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đường 3/2, Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Bình Dương, ngày 06 tháng 3 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuan 10_2017.doc
Trở về