Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 09 - Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 09 - Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

________________________________

Thứ Hai 27/02/2017

Sáng:

1.      8 giờ 30', Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. ĐĐ: Số 90, đường 30/4, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An.

2.      8 giờ 30', Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở dự sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (P.TCCB chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn công tác tại Phòng GDĐT Phú Giáo. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 588/QĐ-SGDĐT ngày 24/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Phú Giáo.

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

5.      9 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC Tập huấn tổ trọng tài điều hành thi đấu (giai đoạn 02) môn: Bóng bàn, Bơi lội Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 96/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

14 giờ 00', Lãnh đạo Sở hội ý. ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 28/02/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng); Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (theo Thông báo số 53-TB/ĐUK ngày 22/02/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh). ĐĐ: Hội trường D1-Trường Chính trị tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30', Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2017. MD: Đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC). ĐĐ: Công viên Bạch Đằng (Đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ 00', Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung tiếp và làm việc với Sở GDĐT tỉnh Long An về việc giải quyết vấn đề trường, lớp ở các khu, cụm công nghiệp và công tác kêu gọi đầu tư xã hội hóa cho giáo dục. MD: Lãnh đạo Phòng: GDMN, KHTC, Văn phòng. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng) dự Hội nghị BCH Hội Khuyến học tỉnh Bình Dương lần II, nhiệm kỳ 2016-2021. ĐĐ: Hội Khuyến học tỉnh Bình Dương (Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn công tác tại Trường THPT Nguyễn An Ninh từ ngày 28/02/2017 đến ngày 03/03/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 180/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn An Ninh, thị xã Dĩ An.

6.      8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Lê Văn Thu (TP P.GDTH) dự Đoàn kiểm tra thư viện trường học đạt danh hiệu thư viện Tiên tiến tại Trường Tiểu học Tân Hiệp. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 590/QĐ-SGDĐT ngày 24/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên.

7.      7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào Chữ Thập đỏ; công tác hiến máu tình nguyện năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

8.      7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức thi đấu (giai đoạn 02) môn Bơi lội Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017 (theo Kế hoạch số 84/KH-SGDĐT ngày 18/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT). ĐĐ: Trung tâm Cộng đồng thành phố mới Bình Dương.

9.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

10.    8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Hồ Thị Kim Ngân (CV P.KHTC) dự Triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (theo Thư mời số 166/TM-BCĐ ngày 20/02/2017 của BCĐ Tổng điều tra kinh tế) từ ngày 28/02/2017 đến ngày 03/03/2017. ĐĐ: Hội trường Cục Thống kê tỉnh Bình Dương (Số 63, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

11.    8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT-PC) dự Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm 2017 (theo Giấy mời số 197/GM-STP ngày 22/02/2017 của Sở Tư pháp Tỉnh). ĐĐ: Hội trường Sở Tư pháp (Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

1.      14 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự họp về việc chuyển giao cơ sở vật chất và bộ máy Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa. MD: Lãnh đạo các Phòng: TCCB, KHTC, GDTrH-TX, GDCN-ĐH, Văn phòng; Đại biểu khách mời (có thư mời riêng). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      15 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự họp về việc bố trí chỗ học cho học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo. MD: Lãnh đạo các Phòng: TCCB, KHTC, GDTrH-TX, GDCN-ĐH, Văn phòng; Đại biểu khách mời (có thư mời riêng). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      14 giờ 00', Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Buổi bàn giao nhiệm vụ Trưởng phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên về nghỉ hưu theo chế độ. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên.

Thứ 01/03/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng với Đoàn Lãnh đạo Tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An. ĐĐ: Văn phòng Thị ủy Thuận An.

2.      8 giờ 00', Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Khai mạc Hội thi “Nét đẹp giáo viên” tỉnh Bình Dương lần II năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Tỉnh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 78/QĐ-SGDĐT ngày 07/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Lê Thanh Tùng (TP P.GDCN-ĐH) dự Hội thảo khoa học “Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA” tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Lê Văn Thu (TP P.GDTH) dự Đoàn kiểm tra Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 253/SGDĐT-GDTH ngày 24/02/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một.

5.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng) dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 (theo Thư mời số 26/TM-BCH ngày 14/02/2017 của Bộ CHQS tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Sân Sở Chỉ huy-Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

6.      9 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC Tập huấn tổ trọng tài điều hành thi đấu (giai đoạn 02) môn: Bóng rổ Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 96/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

7.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng với Đoàn Lãnh đạo Tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một. ĐĐ: Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một.

2.      16 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Họp mặt với cán bộ, chiến sĩ Công an Tỉnh. ĐĐ: Trụ sở Công an Tỉnh.

3.      14 giờ 00', Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung và Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh; Các thành viên có tên theo Quyết định số 07/QĐ-HĐ ngày 10/02/2017 của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14-2017; Đại biểu (có thư mời riêng). ĐĐ: Phòng họp B - UBND tỉnh (Tầng 16,Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 02/03/2017

Sáng:

1.      8 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Buổi họp mặt đầu năm 2017 tại Công an tỉnh Bình Dương (theo Thư mời số 146/TM-CAT-PC44 ngày 14/02/2017 của Công an Tỉnh). ĐĐ: Hội trường A Công an  tỉnh.

2.       7 giờ 00', Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn kiểm tra thực tập sư phạm của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2175/QĐ-SGDĐT ngày 01/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

3.      8 giờ 00', Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ; Chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Lê Văn Thu (TP P.GDTH) dự Đoàn kiểm tra Trường Tiểu học Định Hòa đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 253/SGDĐT-GDTH ngày 24/02/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

5.      9 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Trần Xuân Mai (TP P.KTQLCLGD) dự Chuyên đề phát thanh trực tiếp “Theo dòng thời sự” với Chủ đề: “ Bình Dương tích cực chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2017”. ĐĐ: Phòng thu phát thanh Đài PTTH Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

6.      8 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN dự Hội thảo chuyên đề về giáo dục mầm non năm học 2016-2017. MD: Đ/c Ngô Thị Hưởng (PTP P.KHTC); Các thành viên có tên theo Quyết định số 1726/QĐ-SGDĐT ngày 09/08/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 4, thị xã Dĩ An.

7.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      15 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X thực hiện quy trình công tác cán bộ. ĐĐ: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      13 giờ 30', Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh. MD: Lãnh đạo Phòng: GDCN-ĐH, TCCB, KHTC. ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Sáu 03/03/2017

Sáng:

1.     8 giờ 30', Lãnh đạo Sở dự Họp về việc xem xét xử lý vi phạm của cơ sở (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Trưởng phòng: TCCB, GDTrH-TX, Chánh Thanh tra Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.     7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Phạm Thị Huệ Trang (TP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra, thẩm định Trường Mẫu giáo Thống Nhất đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Thống Nhất, thị xã Dĩ An.

3.     7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Bảy 04/03/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00', Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội đồng thi Olympic Tin học do Trung tâm Khoa học - Văn hóa Nga phối hợp tổ chức tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. MD: Các thành viên có tên trong Hội đồng thi Olympic Tin học. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

2.      7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tiếp tục tổ chức thi đấu (giai đoạn 2) môn: Bóng rổ, Bóng bàn Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017 (theo Kế hoạch số 84/KH-SGDĐT ngày 18/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT). ĐĐ: Nhà thi đấu đa năng Sở GDĐT (cũ).

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 Nguyễn Văn Thuận


Tập tin đính kèm
Lịch tuan 09_2017_bs.doc
Trở về