Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 07 - Từ 13/02/2017 đến 19/02/2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 07 - Từ 13/02/2017 đến 19/02/2017)

_____________________________________

Thứ Hai 13/02/2017

Sáng:

1.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung họp Ban Giám khảo chấm thi thực hành vòng loại Hội thi “Giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp tiểu học năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 58/QĐ-SGDĐT ngày 12/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Ba 14/02/2017

Sáng:

1.            7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự buổi Tọa đàm chuyên gia “Định hướng giá trị và phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một trong bối cảnh hội nhập quốc tế” tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.            7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Phạm Thị Huệ Trang (TP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình GDMN sau Tết; Công tác vệ sinh chăm sóc sức khỏe; Chăm sóc dinh dưỡng và y tế trường học; Hoạt động ngoại khóa tại các cơ sở GDMN trên địa bàn Tỉnh. MD: Cán bộ, chuyên viên Phòng GDMN. ĐĐ: Các cơ sở GDMN trên địa bàn Tỉnh.

3.            7 giờ 30’, ủy nhiệm Phòng GDTH chấm thi thực hành vòng loại Hội thi “Giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp tiểu học năm học 2016-2017 tại các trường tiểu học trong Tỉnh từ ngày 14/02/2017 đến ngày 17/02/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 58/QĐ-SGDĐT ngày 12/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường tiểu học trong Tỉnh.

4.            8 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC Tập huấn tổ trọng tài điều hành thi đấu các môn: Bóng đá, Bóng chuyền Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 96/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

5.            9 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) cùng với Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố Thủ Dầu Một nghiệm thu kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Định Hòa. ĐĐ: Trường Tiểu học Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

6.            7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Họp tổ nghiệp vụ bộ môn Ngữ văn cấp THCS về việc Tổng kết hoạt động của tổ nghiệp vụ bộ môn Ngữ văn năm học 2015-2016; Lập kế hoạch thao giảng, dự giờ môn Ngữ văn (học kỳ II) trong năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 130/SGDĐT-GDTrHTX ngày 07/02/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ 15/02/2017

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Lãnh đạo Sở dự Hội nghị giao ban đầu học kỳ II năm học 2016-2017 khối các trường THPT, các trung tâm GDTX (P.GDTrH-TX chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo các Phòng: GDTrH-TX, TCCB, KTQLCLGD, KHTC, Thanh tra, CTTT-PC, Công đoàn ngành, Văn phòng; Thành phần theo Công văn triệu tập số 117/SGDĐT-VP ngày 03/02/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Phạm Thị Huệ Trang (TP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình GDMN sau Tết; Công tác vệ sinh chăm sóc sức khỏe; Chăm sóc dinh dưỡng và y tế trường học; Hoạt động ngoại khóa tại các cơ sở GDMN trên địa bàn Tỉnh. MD: Cán bộ, chuyên viên Phòng GDMN. ĐĐ: Các cơ sở GDMN trên địa bàn Tỉnh.

3.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.      13 giờ 30’, Lãnh đạo Sở dự Hội nghị giao ban đầu học kỳ II năm học 2016-2017 với Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố (Văn phòng chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo các Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH-TX, TCCB, KTQLCLGD, KHTC, Thanh tra, CTTT-PC, Công đoàn ngành, Văn phòng; Thành phần theo Công văn triệu tập số 117/SGDĐT-VP ngày 03/02/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      13 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT-PC) dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Năm 16/02/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn kiểm tra điều kiện mở mã ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 79/QĐ-SGDĐT ngày 07/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDtrH-TX) tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo Sở GDĐT Đồng Tháp về việc trao đổi công tác ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia theo hướng đổi mới, những kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học và Địa lý (theo Công văn số 118/SGDĐT-GDTrHTX ngày 06/02/2017 của Sở GDĐT). MD: Chuyên viên Phòng GDTrH-TX. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

15 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam làm việc với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga về việc phối hợp với Trung tâm tổ chức Cuộc thi Olympic Tin học năm 2017. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH-TX, KHTC, Văn phòng; Ban Lãnh đạo, Tổ trưởng môn chuyên Tin học của Trường THPT chuyên Hùng Vương. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Sáu 17/02/2017

Sáng:

1.            7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN dự Lễ công nhận Trường Mầm non Hoa Cúc đạt chuẩn quốc gia mức độ I, giai đoạn 2016-2017. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Cúc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

2.            7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Khai giảng lớp Tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 12 tại Trường THPT An Mỹ từ ngày 17/02/2017-18/02/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 84/QĐ-SGDĐT ngày 08/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT An Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

3.            7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) họp Hội đồng coi thi Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán-Giải thưởng Lương Thế Vinh năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 81/QĐ-SGDĐT ngày 07/02/2017. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Bảy 18/02/2017

Sáng:

1.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) tổ chức thi Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán-Giải thưởng Lương Thế Vinh năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 81/QĐ-SGDĐT ngày 07/02/2017. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức Lễ khai mạc và thi đấu Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017 môn: Bóng đá, Bóng chuyền (theo Kế hoạch số 84/KH-SGDĐT ngày 18/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT). ĐĐ: Sân Vận động Thành An (Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Bình Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuan 07_2017.doc
Trở về