Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 06 - Từ 06/02/2017 đến 12/02/2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 06 - Từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)

______________________________

Thứ Hai 06/02/2017

Sáng:

1.      8 giờ 30', Lãnh đạo Sở hội ý. ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ 30', toàn thể cán bộ, công chức, viên chức dự sinh hoạt “Ngày pháp luật” triển khai về Bộ Luật Dân sự năm 2015; Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 00', Lãnh đạo Sở họp giao ban tháng 02/2017 với các phòng ban Sở GDĐT (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng, Phó các phòng ban Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.         17 giờ 00', Lãnh đạo Sở dự Họp mặt với cán bộ, công chức và viên chức của Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh (theo Thư mời ngày 02/02/2017 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Ba 07/02/2017

Sáng:

1.          8 giờ 30', Phó Giám đốc Lê Nhật Nam Họp các trưởng đoàn thi đấu Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017 theo Kế hoạch số 84/KH-SGDĐT ngày 18/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.          7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc với Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bình Dương về việc triển khai dịch vụ VnEdu đến các trường học tỉnh Bình Dương. MD: Đại diện lãnh đạo các Phòng: GDTH, GDTrH-TX, Văn phòng Sở, đ/c Phạm Vũ Anh Thái (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ 00', Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam, Nguyễn Phương Dung họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 14 năm 2017 của ngành GDĐT tỉnh Bình Dương (Thường trực TĐ-KT ngành chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 59/QĐ-SGDĐT ngày 12/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ 08/02/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Họp Ban An toàn giao thông tỉnh tổng kết công tác năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. ĐĐ: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      7 giờ 30', Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. ĐĐ: Hội trường tầng 7, tòa nhà VNPT Bình Dương (Số 326, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00', Lãnh đạo Sở dự ND1: Họp lấy ý kiến tín nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo ở cơ sở (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các phòng ban Sở. ND2: Hội nghị trù bị cán bộ công chức năm 2017 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng, phó các phòng ban Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 09/02/2017

Sáng:

1.      8 giờ 30', Phó Giám đốc Lê Nhật Nam Họp Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ công tác tổ chức thi đấu Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 71/QĐ-SGDĐT ngày 23/01/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp với UBND thị xã Thuận An về việc thông qua phương án thiết kế sơ bộ công trình mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú. ĐĐ: Phòng họp số 02-UBND thị xã Thuận An.

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 10/02/2017

Sáng:

1.               8 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị cán bộ công chức năm 2017. MD: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.               8 giờ 00', Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự cùng với Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp cộng đồng người Hoa đến chúc Tết Lãnh đạo tỉnh. ĐĐ: Sảnh tầng 1, Trung tâm Hành chính tỉnh.

3.               7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

16 giờ 00', Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp mặt Tân niên Đinh Dậu năm 2017 tại Thị ủy Dĩ An. ĐĐ: Hội trường-Trung tâm Văn hóa thị xã Dĩ An.

Bình Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Văn Thuận


Tập tin đính kèm
Lichtuan6.2017.doc
Trở về