Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 01 - Từ 02/01/2017 đến 08/01/2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 01 - Từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

___________________________________

Thứ Hai 02/01/2017

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Sở GDĐT nghỉ bù Tết Dương lịch theo Thông báo số 196/TB-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh.

Thứ Ba 03/01/2017

Sáng:

1.      8 giờ 00', Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn cán bộ, giáo viên coi thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017 tại tỉnh Thái Bình từ ngày 03/01/2017 đến ngày 08/01/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2243/QĐ-SGDĐT ngày 21/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Tỉnh Thái Bình.

2.      8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Sơn (Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương) dự Đoàn cán bộ, giáo viên coi thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017 tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 03/01/2017 đến ngày 08/01/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2244/QĐ-SGDĐT ngày 21/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Tỉnh Thái Nguyên.

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Lễ công nhận Trường THCS An Bình đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2021 và Sơ kết HK I năm học 2016-2017. ĐĐ: Trường THCS An Bình, huyện Phú Giáo.

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra công nhận thị xã Dĩ An đạt chuẩn CMC-PCGD năm 2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Dĩ An.

5.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

6.      8 giờ 00', đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC) dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 19 (theo Thông báo số 602-TB/TĐTN-VP của BCH Đoàn tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Hội trường-Tỉnh Đoàn (Tầng 18, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

7.      8 giờ 30', Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức dự sinh hoạt “Ngày pháp luật” triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

17 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ, giáo viên tỉnh Nghệ An và Lào Cai coi thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017 tại tỉnh Bình Dương. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH-TX, KTQLCLGD, Văn phòng. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ 04/01/2017

Sáng:

1.      7 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (theo Thông báo số 24-TB/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B-Văn phòng Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ 00', Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung làm việc tại Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2017 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương từ ngày 04/01/2017 đến ngày 07/01/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2256/QĐ-SGDĐT ngày 26/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

3.       7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên (môn Vật lý) chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm học 2016-2017 từ ngày 04/01/2017 đến ngày 07/01/2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2212/SGDĐT-GDTrHTX ngày 28/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH dự Họp tổ mạng lưới chuyên môn tiểu học cấp Tỉnh năm học 2016-2017 tại các trường tiểu học thuộc thành phố Thủ Dầu Một. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1737/QĐ-SGDĐT ngày 16/8/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường tiểu học thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

5.      7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH dự Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 và công nhận Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đạt chuẩn quốc gia. ĐĐ: Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thị xã Dĩ An.

6.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra công nhận thị xã Thuận An đạt chuẩn CMC-PCGD năm 2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Thuận An.

7.      8 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KTQLCLGD đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2264/QĐ-SGDĐT ngày 27/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT.

8.      8 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016. ĐĐ: Phòng họp trực tuyến-Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

9.      8 giờ 00', ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thanh Tùng (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ năm 2016. ĐĐ: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

10.    8 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức thi lý thuyết Hội thi cấp dưỡng giỏi Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2016-2017 cấp giáo dục mầm non. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2128/SGDĐT-GDMN ngày 14/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

11.    7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      17 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ Tất niên 2016 và Mừng Xuân Đinh Dậu của Tổng Công ty Sản xuất-XNK Bình Dương TNHH MTV (3/2). ĐĐ: Nhà hàng Sân Golf Sông Bé (Số 77, đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An).

2.      14 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức triển khai quy chế thi và nhận phiếu dự thi Hội thi giáo viên giỏi Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2016-2017 cấp giáo dục mầm non. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2128/SGDĐT-GDMN ngày 14/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 05/01/2017

Sáng:

1.      7 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ khai mạc Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2017 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2256/QĐ-SGDĐT ngày 26/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

2.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra công nhận huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn CMC-PCGD năm 2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Dầu Tiếng.

3.      8 giờ 00', đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở) dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2016; Triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Lễ trao tặng Huân chương bậc cao cho các đồng chí Ban Dân vận Trung ương. ĐĐ: Hội trường-Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      8 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH dự Đoàn kiểm tra Trường Tiểu học An Điền đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 01/SGDĐT-GDTH ngày 03/01/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học An Điền, thị xã Bến Cát.

5.      8 giờ 00', đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự họp Tổ Chuyên viên Khối thi đua về việc chấm điểm phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong năm. ĐĐ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tầng 12B, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

6.      8 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KHTC dự Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. ĐĐ: Sở Tài nguyên và Môi trường (Tầng 09, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

7.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Tối:

18 giờ 30', đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC) dự Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Học sinh-Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2017). ĐĐ: Đội TNXP tỉnh Bình Dương (Số 170, Phú Lợi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Sáu 06/01/2017

Sáng:

1.      8 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị hợp tác về Hướng nghiệp, Tuyển sinh-Đào tạo-Nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh với các trường THPT. ĐĐ: Hội trường lớn-Trường Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh (Số 01, đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.      7 giờ 30', đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 08, khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. ĐĐ: Hội trường B-Thành ủy Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Lễ công nhận Trường THCS Bùi Thị Xuân đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2021 và Sơ kết HK I năm học 2016-2017. ĐĐ: Trường THCS Bùi Thị Xuân, huyện Phú Giáo.

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH dự Họp tổ mạng lưới chuyên môn tiểu học cấp Tỉnh năm học 2016-2017 tại các trường tiểu học thuộc thị xã Tân Uyên. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1737/QĐ-SGDĐT ngày 16/8/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường tiểu học thuộc thị xã Tân Uyên.

5.      7 giờ 30', các đ/c là cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Các đ/c UV.UBKT Đảng ủy cơ sở; Trưởng, phó phòng ban Sở GDĐT dự nghe thông tin thời sự quý IV năm 2016. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH dự Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 và công nhận Trường Tiểu học An Bình đạt chuẩn quốc gia. ĐĐ: Trường Tiểu học An Bình, thị xã Dĩ An.

7.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

8.      8 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KHTC dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính năm 2016. ĐĐ: Kho bạc Nhà nước Tỉnh,

Chiều:

1.      17 giờ 00', Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Số 36, đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      17 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Lễ tổng kết năm 2016 và chuẩn bị đón Xuân năm 2017 tại Sư Đoàn 7-Quân đoàn 4. ĐĐ: Sở Chỉ huy Sư đoàn 7 (Số 729, đường Phú Lợi (DT 743), phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Bảy 07/01/2017

Sáng:

1.      7 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Văn phòng Sở dự Lễ khai mạc chương trình “Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em” (theo Thư mời của Viettel Bình Dương). ĐĐ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (Số 05, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ 00', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức thi thực hành Hội thi cấp dưỡng giỏi Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2016-2017 cấp giáo dục mầm non từ ngày 07/01/2017 đến ngày 08/01/2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2128/SGDĐT-GDMN ngày 14/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Rạng Đông, thành phố Thủ Dầu Một.

Tối:

18 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ khai mạc Hội trại truyền thống học sinh tỉnh Bình Dương năm 2017 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2195/QĐ-SGDĐT ngày 09/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT; Các Đoàn tham dự Hội trại theo Kế hoạch số 2166/KH-SGDĐT ngày 21/12/2016 của Sở GDĐT; Đại biểu (có thư mời riêng). ĐĐ: Trường THPT Bình Phú (Đường Định Hòa-Hòa Lợi, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 08/01/2017

Sáng:

1.      6 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2195/QĐ-SGDĐT ngày 09/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT; Các Đoàn tham dự Hội trại theo Kế hoạch số 2166/KH-SGDĐT ngày 21/12/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh, thị xã Thuận An.

2.      10 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ bế mạc Hội trại truyền thống học sinh tỉnh Bình Dương năm 2017 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2195/QĐ-SGDĐT ngày 09/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT; Các Đoàn tham dự Hội trại theo Kế hoạch số 2166/KH-SGDĐT ngày 21/12/2016 của Sở GDĐT; Đại biểu (có thư mời riêng). ĐĐ: Trường THPT Bình Phú (Đường Định Hòa-Hòa Lợi, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Bình Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Văn Thuận


Tập tin đính kèm
LichTuan 01_2017BS.doc
Trở về