Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 52 - Từ 26/12/2016 đến 01/01/2017

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 52 - Từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

__________________________________________________

Thứ Hai 26/12/2016

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp Ban Giám khảo và giám thị Hội thi Olympic tiếng Anh cấp THPT năm học 2016-2017 (P.GDTrH-TX chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2239/QĐ-SGDĐT ngày 21/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức, thành phố Thủ Dầu Một.

2.      7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội thảo khoa học “Bình Dương-20 năm phát triển và hội nhập (1997-2017). ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ 30’, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở GDĐTdự nghe thông tin Chuyên đề về quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

4.      7 giờ 30’, đ/c Võ Đức Thành (PTP P.CTTT-PC) dự Hội nghị về công tác theo dõi thi hành pháp luật (theo Quyết định số 2227/QĐ-SGDĐT ngày 16/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT). MD: Đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT-PC). ĐĐ: Khách sạn The Coast (Số 300A, đường Phan Chu Trinh, phường 02, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.      13 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp xúc cử tri tại UBND phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (theo Thông báo số 62/TB-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND thị xã Thuận An).

2.      14 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ. ĐĐ:  Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Ba 27/12/2016

Sáng:

1.      7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp xúc cử tri tại UBND phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An (theo Thông báo số 62/TB-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND thị xã Thuận An).

2.      10 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam họp Đoàn cán bộ, giáo viên coi thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017 tại tỉnh Thái Bình. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2243/QĐ-SGDĐT ngày 21/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      8 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung làm việc với Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH-TX, TCCB, KHTC, Văn phòng chuẩn bị tiếp Đoàn công tác của Bộ GDĐT kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ GDHS khuyết tật (theo Công văn số 6106/BGDĐT-GDTH ngày 13/12/2016 của Bộ GDĐT). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) tổ chức coi thi và chấm thi Hội thi Olympic tiếng Anh cấp THPT năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2239/QĐ-SGDĐT ngày 21/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức, thành phố Thủ Dầu Một.

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra công nhận huyện Bắc Tân Uyên đạt chuẩn CMC-PCGD năm 2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên.

6.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên (môn Văn-Lớp I) chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm học 2016-2017 từ ngày 27/12/2016 đến ngày 31/12/2016. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2212/SGDĐT-GDTrHTX ngày 28/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

7.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra hành chính Trường THPT Tây Sơn. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2235/QĐ-SGDĐT ngày 20/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Tây Sơn, huyện Phú Giáo.

8.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC) dự Hội thao Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt nam (09/01/1950-09/01/2017). ĐĐ: Sân bóng Trường THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (Lô M2, đường Lý Thái Tổ, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

9.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.      12 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung đi công tác tại thành phố Đà Nẵng (theo Quyết định số 2189/QĐ-SGDĐT ngày 08/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT).

2.      15 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở) dự Hội ý Chánh Văn phòng và cán bộ chuyên trách thi đua Vùng thi đua số 7 năm học 2016-2017 (theo Thư mời số 2265/TM-SGDĐT ngày 06/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT). MD: Đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ 28/12/2016

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (1,5 ngày, theo Thư mời số 209/TM-UBND ngày 22/12/2016 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị giao ban lần I Vùng thi đua số 7 năm học 2016-2017 (theo Thư mời số 2265/TM-SGDĐT ngày 06/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT). MD: Chủ tịch CĐN; Đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở); Đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở); Đ/c Ngô Thị Hưởng (PTP P.KHTC); Đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Thường trực TĐ-KT ngành). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      8 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg và Chỉ đạo điểm đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT (theo Công văn số 419/CV-KHVN ngày 15/11/2016 của Hội Khuyến học Việt Nam). ĐĐ: Khách sạn SaiGonTourane (Số 05, đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra công nhận huyện Bàu Bàng đạt chuẩn CMC-PCGD năm 2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Bàu Bàng.

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên (môn Toán-Lớp IV) chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm học 2016-2017 từ ngày 28/12/2016 đến ngày 31/12/2016. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2212/SGDĐT-GDTrHTX ngày 28/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

6.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra hành chính Trường THPT Tây Sơn. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2235/QĐ-SGDĐT ngày 20/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Tây Sơn, huyện Phú Giáo.

7.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT-PC) dự họp Ban Tổ chức để rà soát các công việc chuẩn bị cho Giải Việt dã “Chào năm mới 2017” (theo Thư mời số 670/TM-PTTH ngày 19/12/2016 của BTC Giải Việt dã). ĐĐ: Hội trường-Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

8.      9 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Võ Đức Thành (PTP P.CTTT-PC) dự họp Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động. ĐĐ: Hội trường-Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (Tầng 06, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

9.      7 giờ 30’, đ/c Hồ Thị Kim Ngân (CV P.KHTC) dự lớp Tập huấn hướng dẫn phương án thu thập số liệu về người khuyết tật tại tỉnh Cần Thơ từ ngày 28/12/2016 đến ngày 31/12/2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2207/QĐ-SGDĐT ngày 14/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Tại tỉnh Cần Thơ.

10.    7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 138/NĐ-CP ngày 22/10/2015 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (theo Giấy mời số 21/GM-TTr ngày 22/12/2016 của Bộ GDĐT). MD: Đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở), đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở). ĐĐ: Khách sạn Hoàn Vũ (Số 549, Đường Trần Hưng Đạo, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.      14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự họp Ban Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh tỉnh Bình Dương năm 2017 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2195/QĐ-SGDĐT ngày 09/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.      14 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thông qua Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. ĐĐ: Phòng họp B-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Tối:

19 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Chương trình cầu truyền hình “Chung dòng Sông Bé” kỷ niệm tỉnh Bình Dương-Bình Phước 20 năm phát triển (1997-2017). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Năm 29/12/2016

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (theo Thư mời số 209/TM-UBND ngày 22/12/2016 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      5 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự giao lưu, tham quan học tập về công tác tổ chức, phương thức hoạt động, sinh hoạt chuyên đề Tổ bộ môn và nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 29/12 đến ngày 31/12/2006). MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2370/SGDĐT-GDTrHTX ngày 21/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp và báo cáo nội dung tại Hội nghị giao ban an ninh chính trị-tư tưởng (theo Công văn số 538-CV/BTGTU ngày 23/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. MD: Lãnh đạo Phòng GDTH.   Hội trường-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tầng 19, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

4.      8 giờ 00’, đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Sở Nội vụ (theo Giấy mời số 474/GM-SNV ngày 23/12/2016 của Sở Nội vụ). ĐĐ: Hội trường-Sở Nội vụ (Tầng 18, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra công nhận thị xã Tân Uyên đạt chuẩn CMC-PCGD năm 2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên.

6.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH tổ chức lớp Tập huấn công tác thư viện cấp tiểu học tại Trường Tiểu học Bình Thuận. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2402/SGDĐT-GDTH ngày 23/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Bình Thuận, thị xã Thuận An.

7.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Phòng GDMN đi công tác ở cơ sở.

8.      8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra hành chính Trường THPT Tây Sơn. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2235/QĐ-SGDĐT ngày 20/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Tây Sơn, huyện Phú Giáo.

9.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

15 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc với lãnh đạo Thị ủy và lãnh đạo UBND thị xã Thuận An về công tác nhân sự. MD: Đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB). ĐĐ: Văn phòng Thị ủy Thuận An.

Thứ Sáu 30/12/2016

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ khánh thành Bệnh viện Quốc tế Becamex tại thị xã Thuận An. ĐĐ: Bệnh viện Quốc tế Becamex, thị xã Thuận An.

2.       7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ GDĐT đi kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật (P.GDTH chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (có thư mời riêng); Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH-TX, TCCB, KHTC, Văn phòng; Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 6106/BGDĐT-GDTH ngày 13/12/2016 của Bộ GDĐT. ĐĐ: Các Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật; Trường phổ thông có học sinh khuyết tật học chuyên biệt; Trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT có học sinh khuyết tật học hòa nhập trong Tỉnh.

3.      8 giờ 00’, Toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XII (theo Công văn số 128-CV/ĐU ngày 21/12/2016 của Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT). ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức, thành phố Thủ Dầu Một.

4.      6 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thanh Tùng (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Lễ phát động môi trường trường học và cơ sở y tế không khói thuốc tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Khuôn viên Khối Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương (Số 209, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      7 giờ 30’, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Họp xét khen thưởng công tác của Ban Chỉ đạo 138 về “Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016 (theo Thư mời số 03/TM-VPTT (CA) ngày 22/12/2016 của Ban Chỉ đạo PC TP-TNXH&XDPT TDBV ANTQ). ĐĐ: Hội trường B-Công an Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

6.      7 giờ 30’, đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. ĐĐ: Hội trường-Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

7.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra công nhận thị xã Bến Cát đạt chuẩn CMC-PCGD năm 2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Bến Cát.

8.      9 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Võ Đức Thành (PTP P.CTTT-PC) dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Báo Sông Bé-Báo Bình Dương (01/12/1976-01/12/2016);  Tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (theo Thư mời riêng). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị Lucky Square (Số 01, đại lộ Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

9.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng chủ trì phiên họp Đoàn thanh tra thông qua Báo cáo kết quả thanh tra giải quyết các vướng mắc tại Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1994/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2016 của Giám đốc Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      16 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự cùng với lãnh đạo UBND Tỉnh kiểm tra và tổng duyệt Chương trình Lễ kỷ niệm Bình Dương 20 năm phát triển. ĐĐ: Quảng trường Trung tâm Hành chính Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 01/01/2017

Sáng:

1.      6 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ khai mạc tham gia chạy hưởng ứng Giải Việt dã “Chào năm mới 2017”. MD: Lãnh đạo Phòng CTTT-PC; Các đơn vị có tên theo Công văn triệu tập số 2316/SGDĐT-CTTTPC ngày 12/12/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Sảnh trước Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Sở GDĐT nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2017 theo Thông báo số 196/TB-UBND ngày 14/12/2016 của UBND Tỉnh.

Chiều:

17 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ kỷ niệm Bình Dương 20 năm phát triển (01/01/1997-01/01/2017). MD: Đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở trực cơ quan Sở); Lãnh đạo Phòng CTTT-PC và các đoàn viên thuộc Chi đoàn TNCSHCM của Sở GDĐT; Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2373/SGDĐT-CTTTPC ngày 21/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Quảng trường Trung tâm Hành chính Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

                                                                                    Bình Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2016

                                                                                                               TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                       KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                       PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                                                                                                 Đỗ Thành Nhơn

Tập tin đính kèm
Lịch tuan 52.doc
Trở về