Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 49 - Từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 Bổ sung

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 49 - Từ 05/12/2016 đến 11/12/2016)

__________________________________________________

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP

Thứ Hai 05/12/2016

Sáng:

1.   9 giờ 15’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ Khánh thành Hệ thống xe máy điện cộng đồng-Một dự án hợp tác giữa Bosch tại Việt Nam, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Việt Đức và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. ĐĐ: Trường Đại học Việt Đức (Đường Lê Lai, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.   7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam, Nguyễn Phương Dung dự Họp giao ban tháng 12/2016 với các phòng ban Sở GDĐT. MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các phòng ban Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Ba 06/12/2016

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn kiểm tra điều kiện mở mã ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Bình Dương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2174/QĐ-SGDĐT ngày 01/12/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Đại học Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

2.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra, thẩm định Trường Mẫu giáo Vĩnh Tân đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3251/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/12/2015 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên.

3.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Tỉnh thông qua chương trình, nội dung Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Dương (theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ 07/12/2016

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Kỳ họp lần thứ 03-HĐND Tỉnh (theo Giấy mời số 184/GM-HĐND ngày 28/11/2016 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Văn phòng Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trung tâm GDTX Tỉnh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2090/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm GDTX Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

3.      7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) là thành viên Ban Gíam khảo dự Hội thi tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng hợp lý trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2016 (theo Giấy mời số 108/GM-BCĐ ngày 01/12/2016 của BCĐ DA.CTTTDD ngành Y tế). ĐĐ: Lầu 04-Hội trường Trung tâm Chăm sóc SKSS Tỉnh (Số 213, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Năm 08/12/2016

Sáng:

1.       8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (tiếp tục) dự Kỳ họp lần thứ 03-HĐND Tỉnh (theo Giấy mời số 184/GM-HĐND ngày 28/11/2016 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Văn phòng Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Trãi. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2147/QĐ-SGDĐT ngày 15/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Thuận An.

3.      8 giờ 30’, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự họp Cụm thi đua số 02-khối THPT. MD: Lãnh đạo Phòng GDTrH-TX. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn An Ninh, thị xã Dĩ An.

4.      8 giờ 30’, đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp góp ý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Họp phần II (theo Công văn số 1703/SCT-KHTC ngày 30/11/2016 của Sở Công Thương). ĐĐ: Phòng họp A-Sở Công Thương (Tầng 08, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

5.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung đi công tác tại tỉnh Bình Phước (theo Quyết định số 2169/QĐ-SGDĐT ngày 30/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT).

Thứ Sáu 09/12/2016

Sáng:

1.     8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (tiếp tục) dự Kỳ họp lần thứ 03-HĐND Tỉnh (theo Giấy mời số 184/GM-HĐND ngày 28/11/2016 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Văn phòng Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.     7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 04 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết này. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Số 192, đường Lê Lai, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp giao ban Cụm Khuyến học các tỉnh, thành Miền Đông Nam bộ (theo Thông báo số 466/CV-HKH ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh). ĐĐ: Khách sạn An Lộc, Trung tâm thương mại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

4.      7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực giảng dạy giáo viên chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm học 2016-2017 từ ngày 09/12/2016 đến ngày 12/12/2016. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2212/SGDĐT-GDTrHTX ngày 28/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

5.      8 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Khảo sát hiện trạng sử dụng đất của Trường Tiểu học Lạc An (theo Giấy mời số 1118/GM-STNMT ngày 02/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh). ĐĐ: Văn phòng UBND xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên.

6.      9 giờ 00’, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự họp Cụm thi đua số 1-khối các Phòng GDĐT. MD: Lãnh đạo các Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH-TX, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng). ĐĐ: Hội trường-Phòng GDĐT thị xã Bến Cát.

7.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Bảy 10/12/2016

Sáng:

          7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh Phòng CTTT-PC tổ chức Hội thao thể thao quốc phòng học sinh tỉnh Bình Dương năm 2016 từ ngày 10/12/2016 đến ngày 11/12/2016 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2148/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Thi lý thuyết tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Thủ Dầu Một.

                                                                           Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2016

                                                                                                               TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                                                                                               Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuan 49BS.doc
Trở về