Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 47 - Từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 Điều chỉnh, bổ sung

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 47 - Từ 21/11/2016 đến 27/11/2016)

__________________________________________________

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP

Thứ Hai 21/11/2016

Sáng:

1.     8 giờ 30’, hội ý Giám đốc và các Phó Giám đốc. ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.     7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

3.     8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Huỳnh Nam Dương (CV Văn phòng) dự lớp Tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật từ ngày 21/11/2016 đến ngày 23/11/2016. ĐĐ: Khách sạn Cửu Long (Số 52, đường Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Chiều:

1.     14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam, Nguyễn Phương Dung dự họp thông qua dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”. MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các phòng ban Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.     13 giờ 00’, lãnh đạo Phòng GDTH họp Đoàn thanh tra chuyên ngành về GDTH thị xã Tân Uyên. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2140/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Ba 22/11/2016

Sáng:

1.            7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2016. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.             8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tính năm 2016 (theo Thư mời số 3178/GM-SLĐTBXH ngày 16/11/2016 của Sở LĐ và TBXH). ĐĐ: Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương.

3.           8 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ công bố sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2016. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Sự kiện Lucky Square (Số 01, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

4.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra hành chính tại Trường THPT Nguyễn Trãi. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2147/QĐ-SGDĐT ngày 15/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Thuận An.

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) tổ chức lớp tập huấn triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học phổ thông năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2089/SGDĐT-GDTrHTX ngày 08/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

6.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Thanh Tùng (TP P.GDCN-ĐH) dự Đoàn kiểm tra tình hình đầu năm công tác giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017 tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2077/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

7.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Văn Thu (TP P.GDTH) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành GDTH thị xã Tân Uyên từ ngày 22/11/2016 đến ngày 24/11/2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2140/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2016. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên.

8.         8 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC họp Ban Tổ chức và các tiểu ban Hội thao thể thao quốc phòng học sinh tỉnh Bình Dương năm 2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

9.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Thanh Tùng (TP P.GDCN-ĐH) dự Đoàn kiểm tra tình hình đầu năm công tác giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017 tại Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2077/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương, thị xã Bến Cát.

Thứ Tư 23/11/2016

Sáng:

1.         7 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng đi công tác ở cơ sở. MD: Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH-TX.

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” (theo Thư mời số 219/GM-ĐCT ngày 11/11/2016 của Ban Điều hành Đề án 404). ĐĐ: Khu du lịch Xanh Dìn Ký (Số 8/15, đường Vĩnh Phú 02, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An).

3.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận Trường THCS Tân Phước Khánh đạt chuẩn quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Trường THCS Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

4.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Hội nghị tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Tổng kết ngành thanh tra năm 2016. MD: Đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

5.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn thanh tra hành chính tại Trường THPT Nguyễn Trãi. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2147/QĐ-SGDĐT ngày 15/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Thuận An.

6.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Võ Đức Thành (PTP P.CTTT-PC) dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg và tình hình, kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Tỉnh. ĐĐ: Trường Chính trị Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

7.         7 giờ 30’, đ/c Phạm Anh Dũng (PTP P.CTTT-PC) dự Đoàn kiểm tra công tác GDQP và An ninh tại các trường THPT trên địa bàn Tỉnh năm 2016 từ ngày 23/11/2016 đến ngày 25/11/2016. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2076/QĐ-SGDĐT ngày 28/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT: Tây Nam, Bàu Bàng, Phan Bội Châu, Thường Tân.

8.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Thanh Tùng (TP P.GDCN-ĐH) dự Đoàn kiểm tra tình hình đầu năm công tác giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017 tại Trường Trung cấp Mỹ thuật-Văn hóa Bình Dương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2077/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Trung cấp Mỹ thuật-Văn hóa, thành phố Thủ Dầu Một.

9.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Thanh Tùng (TP P.GDCN-ĐH) dự Đoàn kiểm tra tình hình đầu năm công tác giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017 tại Trường Trung cấp Kinh tế-Công nghệ  Đông Nam Bình Dương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2077/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Trung cấp Kinh tế-Công nghệ Đông Nam Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Năm 24/11/2016

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam, Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2016-2017 khối các trường THPT, các trung tâm GDTX (P.GDTrH-TX chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Lãnh đạo các Phòng: GDTrH-TX, KTQLCLGD, TCCB, KHTC, CTTT-PC, Thanh tra, Văn phòng; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDTX Tỉnh; Giám đốc Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh; Giám đốc Trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX tổ chức thi kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức lần thứ IX năm học 2016-2017 cấp THCS, THPT, GDTX. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2138/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Bình Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

3.         7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Thanh tra Sở dự Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục đợt 3 năm học 2016-2017 từ ngày 24/11/2016 đến ngày 26/11/2016. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2106/SGDĐT-TCCB ngày 09/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

4.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn thanh tra hành chính tại Trường THPT Nguyễn Trãi. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2147/QĐ-SGDĐT ngày 15/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Thuận An.

5.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Lê Thanh Tùng (TP P.GDCN-ĐH) dự Đoàn kiểm tra tình hình đầu năm công tác giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017 tại Trường Trung cấp Tài chính-Kế toán Bình Dương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2077/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Trung cấp Tài chính-Kế toán Bình Dương, thị xã Thuận An.

6.         9 giờ 00’, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự họp Cụm thi đua số 2-khối các Phòng GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Bàu Bàng.

7.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp Ban Văn hóa-Xã hội HĐND Tỉnh (theo Thư mời số 170/GM-HĐND tỉnh ngày 18/11/2016 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Hội trường A-HĐND Tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Sáu 25/11/2016

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam, Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2016-2017 khối các Phòng GDĐT (Văn phòng chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Lãnh đạo các Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH-TX, KTQLCLGD, TCCB, KHTC, CTTT-PC, Thanh tra, Văn phòng; Trưởng phòng và các chuyên viên phụ trách chuyên môn: MN, TH, THCS của phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX tổ chức chấm thi kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức lần thứ IX năm học 2016-2017 cấp THCS, THPT, GDTX. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2139/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một.

3.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn thanh tra hành chính tại Trường THPT Nguyễn Trãi. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2147/QĐ-SGDĐT ngày 15/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Thuận An.

4.         8 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC họp các trưởng đoàn tham dự Hội thao thể thao quốc phòng học sinh tỉnh Bình Dương năm 2016 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

5.         8 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDCN-ĐH dự họp Cụm thi đua khối các trường TCCN lần I năm học 2016-2017. ĐĐ: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương (Đường DT743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

6.          9 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KHTC  dự phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (theo Thư mời số 168/GM-HĐND Tỉnh ngày 18/11/2016 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Hội trường A-HĐND Tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

7.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Họp góp ý xây dựng đề án công trình khu thể dục thể thao cho học sinh tại thành phố Thủ Dầu Một bằng nguồn vốn xã hội hóa. MD: Lãnh đạo Phòng: KHTC, CTTT-PC, Văn phòng.  ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự họp Ban Tổ chức Giải Việt dã Chào năm mới Truyền hình Bình Dương năm 2017 (theo Thư mời số 601/TM-PTTH ngày 21/11/2016 của BTC Giải Việt Dã 2017). ĐĐ: Hội trường-Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

3.         13 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) Báo cáo thực tế cho lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra đợt 3 năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2106/SGDĐT-TCCB ngày 09/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

4.         14 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Phạm Vũ Anh Thái (CV Văn phòng) dự buổi Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành phố thông minh của Hàn Quốc (theo Thư mời số 38/TM-STTTT ngày 21/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông). ĐĐ: Hội trường 1-Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Bảy 26/11/2016

Sáng:

1.         7 giờ 20’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Lễ bế mạc-Trao giải Chung kết giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng Cúp Becamex lần III năm 2016. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Số 192, đường Lê Lai, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         9 giờ 00’, đ/c Huỳnh Thanh Hiền (CV Tổ Đề án) dự lớp Tập huấn giảng dạy tiếng Nhật lần 2 năm học 2016-2017. MD: Các thành viên có tên theo Công văn triệu tập số 2161/SGDĐT-GDTrHTX ngày 21/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC), số 15, đường D5, Văn Thánh Bắc, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

                                                                                                Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2016

                                                                                                                                                TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG               

 

                                                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                                                Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuan 47 chinh bs.doc
Trở về