Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 45 - Từ 07/11/2016 đến 13/11/2016

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 45 - Từ 07/11/2016 đến 13/11/2016)

__________________________________________________

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP

Thứ Hai 07/11/2016

Sáng:

1.          8 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự sinh hoạt “Ngày pháp luật” phổ biến ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; Giới thiệu Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Luật phòng, chống thiên tai; Quy định về phòng, chống tai nạn, thương tích; Phát động xây dựng văn hóa pháp lý (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). MD: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         10 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuẩn bị Họp mặt lần thứ 34 Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2016). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2091/QĐ-SGDĐT ngày 04/11/2016 của Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.     Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh khóa 87-năm 2016 từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016. ĐĐ: Trường Quân sự Quân khu 7 (Số 479, Đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

4.     7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) họp triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THPT năm học 2016-2017. MD: Đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT-PC). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Ba 08/11/2016

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. ĐĐ: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ khai mạc Hội thi ATGT tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017. ĐĐ: Nhà hát Công viên Văn hóa Thanh Lễ (Số 567, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra giải quyết các vướng mắc tại Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1994/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương (Đường DT743, khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An).

4.         8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận lại Trường THCS Bùi Thị Xuân đạt chuẩn quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Trường THCS Bùi Thị Xuân, huyện Phú Giáo.

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Tư 09/11/2016

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. ĐĐ: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị “Triển khai Đề án đảm bảo tài chính và vận động chuyển giao nguồn lực duy trì cung cấp dịch vụ cho ngành y tế địa phương”. ĐĐ: Hội trường-Khách sạn Thắng Lợi (Số 121, đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Võ Đức Thành (PTP P.CTTT-PC) dự Hội thảo, tọa đàm “Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và pháp luật về phòng chống tham nhũng”. ĐĐ: Hội trường-Sở Tư pháp (Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự lớp Tập huấn về quản lý Tài nguyên và Môi trường cấp cơ sở (đợt 2). ĐĐ: Trường Chính trị Tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Năm 10/11/2016

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc với Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về Kế hoạch giám sát tình hình và kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương” (Tổ Đề án chuẩn bị nội dung). MD: Tổ Đề án; Trưởng các phòng ban Sở GDĐT. ĐĐ: Văn phòng HĐND Tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh. ĐĐ: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra hành chính tại Trung tâm GDTX Tỉnh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2090/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm GDTX Tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một.

4.         8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận lại Trường  THPT An Mỹ đạt chuẩn quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Trường THPT An Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

5.         8 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo phòng GDTrH-TX dự họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua danh sách nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2017. ĐĐ: Phòng họp B-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

6.         8 giờ 00’, ủy nhiệm lãnh đạo phòng CTTT-PC tổ chức Khai mạc Giải Cầu lông giáo viên tỉnh Bình Dương năm 2016 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2046/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Nhà thi đấu Sở GDĐT, cơ sở cũ (Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

7.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Sáu 11/11/2016

Sáng:

1.         7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch CĐN) dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu Giáo chức thị xã Tân Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. MD:  Đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Chánh Văn phòng Sở). ĐĐ: Hội trường-Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên.

2.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra giải quyết các vướng mắc tại Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1994/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương (Đường DT743, khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An).

3.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở) dự Họp mặt Hội Cựu giáo chức Bến Cát chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2016. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bến Cát, thị xã Bến Cát.

4.         8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận lại Trường THCS An Bình đạt chuẩn quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Trường THCS An Bình, huyện Phú Giáo.

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Bảy 12/11/2016

Sáng:

1.         8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch CĐN) dự Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2016. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức, thành phố Thủ Dầu Một.

2.         8 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Phạm Thị Huệ Trang (TP P.GDMN) dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Thành phố Hồ Chí Minh (1976-2016). ĐĐ: Hội trường E6 (Số 182, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ Nhật 13/11/2016

Sáng:

1.         7 giờ 45’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” và Tổng kết Hội thi ATGT tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017. ĐĐ: Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thị xã Tân Uyên.

2.         11 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ tổng kết, trao thưởng Giải Cầu lông giáo viên tỉnh Bình Dương năm 2016 (P.CTTT-PC chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2046/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Nhà thi đấu Sở GDĐT, cơ sở cũ (Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

                                                                                                Bình Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2016

                                                                                                                                                TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG

        

 

                                                                                                                                                 Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuan 45_2016.doc
Trở về