Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ZOOM để dạy học tiếng Anh trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ZOOM để dạy học tiếng Anh trực tuyến

1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom trên laptop để dạy học

2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom Meeting trên điện thoại Android

3. Hướng dẫn cài đặt Zoom trên điện thoại Iphone/ Ipad

4. Cách sử dụng phần mềm zoom để học trực tuyến

5. Tạo ID và mật khẩu cố định trong phần mềm Zoom

6. Cách chia nhóm cho học sinh thảo luận

7. Kiểm soát tính năng viết vẽ lên màn hình trong phần mềm zoom

8. Hướng dẫn mua Zoom và nâng cấp tài khoản Zoom Online

Tập tin đính kèm:
Trở về