Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu

Tài liệu được xây dựng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), Tổ chức Plan tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID).

 

Tập tin đính kèm:
Tập tin đính kèm
So tay ABC ve bien doi khi hau.pdf
Trở về