Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Phần mềm Violet 1.8 Full

Mã bản quyền phần mềm Violet 1.8 phục vụ kỳ thi kĩ năng CNTT


Đơn vị: Thi kĩ năng CNTT

Địa chỉ: Ngày hội CNTT 2014 -2015 - Sở GD&ĐT Hà Nội 

Mã kích hoạt: 9D6E-AF1B-B5D7-FA21-0B01-6BED-A9CB-13FF


Tải file

Tập tin đính kèm:
Trở về