Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Quản lý phòng máy với iTALC

iTALC (Intelligent Teaching And Learning with Computers) gọi tắt là Hệ thống quản lý lớp học thông minh. Là hệ phần mềm mã nguồn mở miễn phí do cộng đồng phát triển với mục đích cung cấp một công cụ giúp giáo viên có thể xem và điều khiển các máy tính của sinh viên trong mạng


ITALC giúp giáo viên quản lý lớp học , dễ dàng trao đổi với học sinh cũng như trợ giúp từng học sinh mà không cần phải rời khỏi máy tính thông qua một số chức năng :

1.     Trình chiếu màn hình giáo viên và giải thích bằng lời nói cho học sinh.

2.     Cho phép học sinh trình chiếu bài tập trước cả lớp.

3.     Quản lý và kiểm soát được máy học sinh.

4.     Ghi lại bài giảng vào file và chiếu lại cho học sinh.

5.     Trình chiếu movie phục vụ cho công việc học tập của học sinh.

6.     Gửi file cho học sinh.

7.     Thực hiện các bài kiểm tra (viết và tương tác)

Tải file

(Nguồn: Internet)

Tập tin đính kèm:
Trở về