Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2016
Đề cao trách nhiệm của bộ trưởng; Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT; Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC; Chế độ nghỉ phép đặc biệt đối với quân nhân; Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ; Phân phối tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Quy định tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên quốc phòng; Mức thưởng cho VĐV thể thao quân đội lập thành tích; Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Hoạt động khuyến khích đầu tư phát triển rừng ven biển; Sửa đổi quy định về cai nghiện bắt buộc; Tăng mức bồi dưỡng người tham gia tố tụng; Cấm Kiểm toán viên sách nhiễu; Phản hồi thông tin tờ khai hải quan điện tử trong không quá 1 phút... là những chính sách có hiệu lực từ 10/2016.

Đề cao trách nhiệm của bộ trưởng

Từ ngày 15/10/2016, tổ chức bộ máy của Bộ được thực hiện theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chỉ thành lập tổ chức mới khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Hoạt động của Bộ phải được công khai, minh bạch, hiện đại hóa; đồng thời, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ, bộ trưởng;

Đề cao trách nhiệm của bộ trưởng trong mọi hoạt động của Bộ;

Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ bảo đảm không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2016.

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

Có hiệu lực từ ngày 1/10/2016, công văn của Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện (BV) cùng hạng trên toàn quốc. Theo nội dung công văn, trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khám chữa bệnh được chi trả tiền khám bệnh như sau:

+ Nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên, thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không thanh toán tiền khám bệnh.

+ Nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ, được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú.

Ngoài ra, công văn còn hướng dẫn một số nội dung khác như: Thanh toán ngày giường bệnh điều trị nội trú; thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc BV/trung tâm y tế huyện.

Tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa trực thuộc BV tuyến tỉnh, tuyến trung ương: áp dụng giá dịch vụ y tế theo hạng BV đó…

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC

Theo thông tư 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực từ ngày 01/10/2016, theo đó:

- Thông tư này hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu EPC đối với gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu năm 2013.

- Đối với các gói thầu EPC sử dụng vốn ODA, nếu được các nhà tài trợ chấp thuận thì vẫn được áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này.

- Quy định về nguyên tắc áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu và thuế, phí, lệ phí đối với gói thầu EPC.

Ngoài ra, ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT là sơ đồ chi tiết quy trình thực hiện và những mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC.

Chế độ nghỉ phép đặc biệt đối với quân nhân

Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 08/10/2016.

Theo đó, ngoài chế độ nghỉ phép hằng năm, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép đặc biệt không quá 10 ngày trong những trường hợp sau:

- Kết hôn; con đẻ, con nuôi hợp pháp kết hôn.

- Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ; bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết hoặc đau ốm nặng, tai nạn phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế.

- Gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra.

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ở đơn vị đóng quân cách xa gia đình được ưu tiên nghỉ phép hằng năm như sau: Đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên hoặc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK được nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm; Đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và đang hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,5 đến 0,7 hoặc tại các đảo hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,1 đến dưới 1,0 được nghỉ thêm 05 ngày mỗi năm.

Từ ngày 8/10/2016, Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ

Từ ngày 25/10/2016, Thông tư 130/2016/TT-BQP về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, từ ngày 01/01/2016, mức trợ cấp hằng tháng mới đối với các đối tượng nêu trên = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng

Mức hưởng cụ thể theo số năm công tác sau khi đã điều chỉnh như sau:

- Từ đủ 15 đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 16 đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 17 đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 18 đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 19 đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.

Phân phối tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Ngày 24/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Tập đoàn sẽ thực hiện phân phối tiền lương như sau:

- Thực hiện trích lập quỹ tiền lương dự phòng cho năm sau không vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện của công ty.

- Xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, gắn với năng suất lao động, hiệu quả doanh nghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp và người lao động.

- Quy chế trả lương được xây dựng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.

- Thực hiện tạm ứng tiền lương, trả lương đối với người quản lý doanh nghiệp, người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương của công ty.

Nghị định 121/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.

Quy định tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên quốc phòng

Đây là nội dung của Quyết định 31/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên quốc phòng có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.

Theo đó, quy định tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên Quốc phòng bao gồm thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp.

Mức thưởng cho VĐV thể thao quân đội lập thành tích

Từ ngày 27/10/2016, Thông tư 138/2016/TT-BQP về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) thể thao quân đội (TTQĐ) được tập trung tập huấn và thi đấu sẽ có hiệu lực thi hành.

Theo đó, VĐV các đội TTQĐ lập thành tích tại các giải thi đấu sẽ được thưởng theo quy định mới, tiêu biểu khi đạt được huy chương vàng sẽ được mức thưởng như sau:

- Đại hội TTQĐ các nước thế giới: 75 triệu đồng/VĐV.

- Giải TTQĐ các nước thế giới, Châu Á: 50 triệu đồng/VĐV.

- Giải TTQĐ các nước Đông Nam Á: 25 triệu đồng/VĐV.

- Đại hội TDTT toàn quốc: 30 triệu đồng/VĐV.

- Giải thể thao Vô địch Quốc gia: 25 triệu đồng/VĐV.

- Đại hội TDTT toàn quân: 10 triệu đồng/VĐV.

- Hội thao thể thao toàn quân: 7.5 triệu đồng/VĐV.

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Vừa qua, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.

Theo đó, nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ bao gồm:

- Đánh giá chung về các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng và các vấn đề môi trường chính (nếu có) của ngành, lĩnh vực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường:

+ Cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn lực bảo vệ môi trường;

+ Ban hành văn bản chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 142 và trong các Điều, Khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Định hướng công tác bảo vệ môi trường trong năm tới và đề xuất, kiến nghị.

Thông tư này cũng quy định, từ UBND cấp xã báo cáo HĐND cùng cấp, UBND cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường, trước ngày 15/12 hàng năm.

Hoạt động khuyến khích đầu tư phát triển rừng ven biển

Nghị định 119/2016/NĐ-CP về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.

Theo đó, quy định một số hoạt động nhằm khuyến khích xã hội hóa đầu tư bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển như sau:

- Đầu tư bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ, sản xuất nông lâm kết hợp và nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng trong khu vực có rừng ven biển.

- Đầu tư công trình gây bồi, chống xói lở bờ biển, phục vụ rừng ngập mặn ven biển, phát triển du lịch sinh thái.

- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được giao đất, khoán rừng, cho thuê rừng ven biển để bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi quy định về cai nghiện bắt buộc

Từ 30/10/2016, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm:

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn một năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện;

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Tăng thời gian lao động trị liệu của học viên từ ba giờ/ngày lên không quá bốn giờ/ngày; học viên được nghỉ lao động trị liệu trong các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định. Đặc biệt, không tổ chức lao động trị liệu cho học viên trong thời gian cắt cơn giải độc.

Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2016.

Tăng mức bồi dưỡng người tham gia tố tụng

Từ ngày 10/10/2016, mức bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần tăng như sau: từ 100.000 đồng/ngày lên 150.000 đồng/ngày với chủ tọa phiên điều trần; từ 50.000 đồng/ngày lên 100.000 đồng/ngày với thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, điều tra viên tham gia phiên điều trần và người giám định được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời;

Thành viên Hội đồng Cạnh tranh làm việc kiêm nhiệm được bồi dưỡng 1,3 triệu đồng/người/tháng. Đối với người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại, mức bồi dưỡng được áp dụng lần lượt là 150.000 đồng/ngày với chủ tọa và 100.000 đồng/ngày với thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và khách mời…

Quyết định 35/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2016.

Cấm Kiểm toán viên sách nhiễu

Kiểm toán viên Nhà nước không được lợi dụng danh nghĩa để nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần nhằm vụ lợi; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không được dùng phương tiện, tài sản của đơn vị được kiểm toán vì nhu cầu cá nhân; không gợi ý, đề nghị được ưu đãi hoặc thiên vị cho những người quen thân trong quan hệ với đơn vị được kiểm toán và quan hệ khác.

Kiểm toán viên Nhà nước không cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những thông tin chưa được phép công bố; không viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử; không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính trái quy định...

Quyết định 04/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của kiểm toán viên Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2016 quy định.

Phản hồi thông tin tờ khai hải quan điện tử trong không quá 1 phút

Từ 15/10/2016, thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ được cổng thông tin hải quan phản hồi cho bên sử dụng thông tin trong thời gian không quá 1 phút kể từ khi nhận được yêu cầu.

Để sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử, bên sử dụng phải phân công đầu mối đăng ký sử dụng và thông báo cho Tổng cục Hải quan bằng văn bản. Tài khoản có thời hạn sử dụng trong 24 tháng.

Trường hợp phát hiện sử dụng thông tin tờ khai hải quan không đúng nguyên tắc quy định hoặc tài khoản hoặc số điện thoại di động không thực hiện tra cứu thông tin trong 6 tháng, Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi tài khoản hoặc thu hồi hiệu lực sử dụng.

Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2016 quy định.

(Sưu tầm từ Internet)


Trở về