Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
1. Văn phòng

VĂN PHÒNG

- Điện thoại: (0274) 3.822.375    FAX: (0274) 3.838.771

- E-mail: sogddt@sgdbinhduong.edu.vn - vanphong@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chánh Văn phòng:

 

Phó Chánh Văn phòng:

1. Ông Nguyễn Trí Thành

Điện thoại: (0274) 3.822.375

E-mail: thanhnt@sgdbinhduong.edu.vn

2. Ông Đỗ Thành Nhơn

Điện thoại: (0274) 3.843.333

E-mail: nhondt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

1. Ông Tạ Khôi Nguyên

Điện thoại: (0274) 3.843.333

E-mail: nguyentk@sgdbinhduong.edu.vn

2. Ông Nguyễn Trần Thạnh

Điện thoại: (0274) 3.898.644

E-mail: nguyentranthanh@sgdbinhduong.edu.vn

3. Ông Lê Nguyễn Minh Ngọc

Điện thoại: (0274) 3.898.644

E-mail: ngoclnm@sgdbinhduong.edu.vn

 4. Ông Phạm Lưu Bình

Điện thoại: (0274) 3.903.242

E-mail: binhpl@sgdbinhduong.edu.vn

 5.  Nguyễn Thị Điệp

Điện thoại: (0274) 3.903.242

E-mail: diepnt@sgdbinhduong.edu.vn

Văn thư:

Bà Nguyễn Đoàn Thị Phương Tiên

Điện thoại: (0274) 3.822.375

E-mail: tienndtp@sgdbinhduong.edu.vn

 

Nhân viên:

1. Ông Nguyễn Kiêm Nhàn

Điện thoại: (0274) 3.822.375

E-mail: nhannk@sgdbinhduong.edu.vn

2. Nguyễn Thị Năm

Điện thoại: (0274) 3.822.375 

 

Lái xe:

1. Ông Đỗ Tất Việt

Điện thoại: (0274) 3.822.375

2. Ông Nguyễn Tấn Thy

Điện thoại: (0274) 3.822.375

Trở về