Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
2. Thanh tra

THANH TRA

- Điện thoại: (0274) 3.824.447

- E-mail: thanhtra@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chánh Thanh tra:

Ông Đặng Cường Đạo

Điện thoại: (0274) 3.824.447

E-mail: daodc@sgdbinhduong.edu.vn

 

Phó Chánh Thanh tra:

Ông Trương Văn Hoàng

Điện thoại: (0274) 3.824.447

E-mail: hoangtv@sgdbinhduong.edu.vn

 

Thanh tra viên:

1. Ông Đỗ Văn Cảnh

Điện thoại: (0274) 3.824.447

E-mail: canhdv@sgdbinhduong.edu.vn

2. Ông Mai Long Đại

Điện thoại: (0274) 3.822.447

Email: daiml@sgdbinhduong.edu.vn

3. Ông Lê Đức Nguyên

Điện thoại: (0274) 3.824.447

E-mail: nguyenld@sgdbinhduong.edu.vn

Trở về