Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
3. Phòng Giáo dục Mầm non

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

- Điện thoại: (0274) 3.825.789

- E-mail: gdmn@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Trưởng phòng:

 

Phó Trưởng phòng:

1. Nguyễn Thị Minh Tâm

Điện thoại: (0274) 3.897.254

E-mail: tamntm@sgdbinhduong.edu.vn

2. Nguyễn Thị Thu Vân

Điện thoại: (0274) 3.825.789

E-mail: vanntt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Dương Anh Thi

Điện thoại: (0274) 3.825.789

E-mail: thida@sgdbinhduong.edu.vn

Trở về