Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
4. Phòng Giáo dục Tiểu học

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

- Điện thoại: (0274) 3.821.236

- E-mail: gdth@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

         

Phó Trưởng phòng:

1. Ông Trần Đình Khương

Điện thoại: (0274) 3.897.255

E-mail: khuongtd@sgdbinhduong.edu.vn

2. Nguyễn Thị Kim Tuyết

Điện thoại: (0274) 3.821.236

E-mail: tuyetntk@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Nguyễn Thụy Ái Quốc

Điện thoại: (0274) 3.821.236

E-mail: quocnta@sgdbinhduong.edu.vn

Trở về