Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
5. Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC – THƯỜNG XUYÊN

- Điện thoại: (0274) 3.822.448 

- E-mail: gdtrh@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Trưởng phòng:

Ông Phạm Văn Tích

Điện thoại: (0274) 3.824.448 

E-mail: ticpv@sgdbinhduong.edu.vn

Phó Trưởng phòng:

 

Chuyên viên:

1. Nguyễn Minh Trúc Tâm

Điện thoại: (0274) 3.824.448

E-mail: tamnmt@sgdbinhduong.edu.vn

2. Ông Nguyễn Văn Hòa

Điện thoại: (0274) 3.824.448/0987.036.984 

E-mail: hoanv@sgdbinhduong.edu.vn

3. Ông Nguyễn Minh Trí

Điện thoại:( 0274) 3.824.448 

E-mail: trinm@sgdbinhduong.edu.vn

 4. Vũ Trương Thảo Sương

Điện thoại:( 0274) 3.824.448/0938.355.467 

E-mail: suongvtt@sgdbinhduong.edu.vn

           5. Ông Đặng Duy Thụy

Điện thoại:( 0274) 3.824.448/03668.556.039 

E-mail: thuydt@sgdbinhduong.edu.vn

Trở về