Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
5. Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC – THƯỜNG XUYÊN

- Điện thoại: (0274) 3.822.448

- E-mail: gdtrh@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Văn Phong

Điện thoại: (0274) 3.897.251

E-mail: phongnv@sgdbinhduong.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng:

Ông Phạm Văn Tích

Điện thoại: (0274) 3.824.448

E-mail: ticpv@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Nguyễn Minh Trúc Tâm

Điện thoại: (0274) 3.824.448

E-mail: tamnmt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Lê Đức Nguyên

Điện thoại: (0274) 3.824.448

E-mail: nguyenld@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Đặng Kim Anh

Điện thoại: (0274) 3.824.448

E-mail: anhdk@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Nguyễn Trần Thạnh

Điện thoại: (0274) 3.824.448

E-mail: thanhnt.trh@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Bùi Trọng Duy

Điện thoại: (0274) 3.824.448

E-mail:  duybt@sgdbinhduong.edu.vn

 

 Chuyên viên:

Ông Huỳnh Anh Khoa

Điện thoại: (0274) 3.824.448

E-mail: khoaha@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Ông Hồ Thanh Châu

Điện thoại:( 0274) 3.824.448

E-mail: chauht@sgdbinhduong.edu.vn 

 

Chuyên viên:

Ông Nguyễn Minh Trí

Điện thoại:( 0274) 3.824.448

E-mail: trinm@sgdbinhduong.edu.vn 

 

Chuyên viên:

Bà Trần Thị Mỹ Dung

Điện thoại:( 0274) 3.824.448

            E-mail: dungttm@sgdbinhduong.edu.vn

 

 

Chuyên viên:

Huỳnh Thanh Hiền

Điện thoại:( 0274) 3.824.448

         E-mail: hienht@sgdbinhduong.edu.vn 
Trở về