Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
6. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học

PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

- Điện thoại: (0274) 3.825.791

- E-mail: gdcn-dh@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Trưởng phòng:

Ông Lê Thanh Tùng

Điện thoại: (0274) 3.897.258

E-mail: tunglt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng:

Bà Trương Hải Thanh

Điện thoại: (0274) 3.825.791

E-mail: thanhth@sgdbinhduong.edu.vn

 

 

Trở về