Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
6. Phòng Chính trị, tư tưởng - Pháp chế

PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG – PHÁP CHẾ

- Điện thoại: (0274) 3.837.809 

- E-mail: cthssv@sgdbinhduong.edu.vn

- Website: http://sgdbinhduong.edu.vn/cthssv

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Trưởng phòng:

 

Phó Trưởng phòng:

1. Ông Phạm Anh Dũng

Điện thoại: (0274) 3.837.809

E-mail: dungpa@sgdbinhduong.edu.vn

2. Lê Kim Dung

Điện thoại: (0274) 3.837.809

E-mail: dunglk@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

1. Ông Võ Nguyễn Ngọc An

Điện thoại: (0274) 3.837.809

E-mail: anvnn@sgdbinhduong.edu.vn

Trở về