Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
7. Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

- Điện thoại: (0274) 3.821.921

- E-mail: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Trưởng phòng:

Ông Trần Xuân Mai

Điện thoại: (0274) 3.897.256 

E-mail: maitx@sgdbinhduong.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng:

Trương Hải Thanh

Điện thoại: (0274) 3.821.921

Email: thanhth@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

1. Nguyễn Thị Hồng Tươi

Điện thoại: (0274) 3.821.921

E-mail: tuointh@sgdbinhduong.edu.vn

2. Võ Hoàng Yến

Điện thoại: (0274) 3.821.921

E-mail: yenvh@sgdbinhduong.edu.vn

3. Ông Võ Văn Bảy

Điện thoại: (0274) 3.821.921

E-mail: bayvv@sgdbinhduong.edu.vn

Trở về