Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
8. Phòng Tổ chức Cán bộ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

- Điện thoại: (0274) 3.825.790

- E-mail: tccb@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ:  Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Trưởng phòng:

Ông Võ Thành Danh

Điện thoại: (0274) 3.897.262

E-mail: danhvt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng:

Ông Phạm Khắc Thịnh

Điện thoại: (0274) 3.825.790

E-mail: thinhpk@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

1. Nguyễn Trần Thuỳ Linh

Điện thoại: (0274) 3.825.790

E-mail: linhntt@sgdbinhduong.edu.vn

2. Nguyễn Kiều Uyên Phương

Điện thoại: (0274) 3.825.790

E-mail: phuongnku@sgdbinhduong.edu.vn

3. Ông Nguyễn Trí Quý

Điện thoại: (0274) 3.825.790

E-mail: quynt@sgdbinhduong.edu.vn

           4. Bà Lê Thị Thùy Trang

               Điện thoại: (0274).3.825.790

               E-mail: trangltt@sgdbinhduong.edu.vn

Trở về