Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
9. Phòng Kế hoạch Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

- Điện thoại: (0274) 3.824.446

- E-mail: khtc@sgdbinhduong.edu.vn

- Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp A - Trung tâm Hành chính Tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Trưởng phòng:

Ông Trương Văn Phương

Điện thoại: (0274) 3.897.252

E-mail: phuongtv@sgdbinhduong.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Huy Cận

Điện thoại: (0274) 3.897.252

E-mail: cannh@sgdbinhduong.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng:

Ngô Thị Hưởng

Điện thoại: (0274) 3.824.446

E-mail: huongnt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng:

Ông Trần Chí Tài

Điện thoại: (0274). 3.824.446

Email: taitc@sgdbinhduong.edu.vn

 

Kế toán trưởng:

Lê Thị Thùy Trang

Điện thoại: (0274) 3.824.446

E-mail: trangltt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Phạm Thị Ngọc Khuê

Điện thoại: (0274) 3.824.446

E-mail: khueptn@sgdbinhduong.edu.vn

 

Kế toán:

Nguyễn Thị Dắm

Điện thoại: (0274) 3.824.446

E-mail: damnt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Chuyên viên:

Hồ Thị Kim Ngân

Điện thoại: (0274) 3.824.446

E-mail: nganhtk@sgdbinhduong.edu.vn


 

Kế toán:

Ông Nguyễn Thanh Phương

Điện thoại: (0274). 3.824.446

Email: phuongnt@sgdbinhduong.edu.vn

 

Thủ quỹ:

Ông Ngô Đức Sơn

Điện thoại: (0274) 3.838.772

E-mail: sonnd@sgdbinhduong.edu.vn

Trở về