Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
3. Võ Anh Tuấn - UVBTV

Ông Võ Anh Tuấn

Chức vụ:

- Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Thuận An

- Ủy viên Thường vụ CĐGD tỉnh Bình Dương

- Chủ tịch CĐGD thị xã Thuận An

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An

Điện thoại: (0274) 3.755.207

E-mail: tuanva@ta.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://thuanan.violet.vn  -  https://sites.google.com/site/phonggiaoducthuanan

Địa chỉ: Khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Trở về