Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
3. Võ Anh Tuấn - UVBTV

Ông             Võ Anh Tuấn

Chức vụ:

                   - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Thuận An

                   - Ủy viên Thường vụ CĐGD tỉnh Bình Dương

                   - Chủ tịch CĐGD thị xã Thuận An

Cơ quan:     Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An

Điện thoại: (0274) 3.755.207

E-mail:        tuanva@ta.sgdbinhduong.edu.vn

Website:      http://pgdtxthuanan.edu.vn

Địa chỉ:       Khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Trở về