Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
4. Nguyễn Thị Bạch Tuyết - UVBTV

              Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Chức vụ:

                   - Giáo viên trường THPT Tân Phước Khánh

                   - Ủy viên Thường vụ CĐGD tỉnh Bình Dương

                   - Chủ tịch CĐCS trường THPT Tân Phước Khánh

Cơ quan:     Trường Trung học phổ thông Tân Phước Khánh

Điện thoại: (0274) 3.659.617

E-mail:        tuyetntb@tanphuockhanh.sgdbinhduong.edu.vn

Website:      http://violet.vn/thpt-tanphuockhanh-binhduong

Địa chỉ:       Khu phố Khánh Hội, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trở về