Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
5. Nguyễn Văn Thuận - UVBCH

Ông Nguyễn Văn Thuận

Chức vụ:

- Chánh Văn phòng

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.897.260

E-mail: thuannv@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vnhttp://sgd.binhduong.gov.vn

Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trở về