Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
6. Võ Thành Danh - UVBCH

Ông Võ Thành Danh

Chức vụ:

- Trưởng phòng phòng Tổ chức Cán bộ

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.837.809

E-mail: danhvt@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vnhttp://sgd.binhduong.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 10, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh

Trở về