Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
6. Võ Thị Thu Thảo - UVBCH

              Võ Thị Thu Thảo

Chức vụ:

                   - Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Giáo

                   - Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan:     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo

Điện thoại: (0274) 3.673.684

E-mail:        thaovtt@pg.sgdbinhduong.edu.vn

Website:      http://pgdphugiao.edu.vn

Địa chỉ:       Đường Trần Quang Diệu, Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương

Trở về