Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
7. Trần Thị Kim Oanh - UVBCH

Trần Thị Kim Oanh

Chức vụ:

- Chuyên viên Phòng GDĐT thị xã Dĩ An

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An

Điện thoại: (0274) 3.742.874

E-mail: tkoanh@gmail.com

Website: http://pgddian.edu.vn

Địa chỉ: Số 11 Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trở về