Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
7. Trần Thị Kim Oanh - UVBCH

              Trần Thị Kim Oanh

Chức vụ:

                   - Chuyên viên Phòng GDĐT thị xã Dĩ An

                   - Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan:     Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An

Điện thoại: (0274) 3.742.874

E-mail:        tkoanh@gmail.com

Website:      http://pgddian.edu.vn

Địa chỉ:       Số 11 Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trở về