Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
8. Lê Minh Phúc - UVBCH

Ông Lê Minh Phúc

Chức vụ:

- Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Dĩ An

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

- Chủ tịch CĐGD thị xã Dĩ An

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An

Điện thoại: (0274) 3.742.874

E-mail: phuclm@da.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://violet.vn/dian

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trở về