Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
8. Nguyễn Kim Duyên - UVBCH

              Nguyễn Kim Duyên

Chức vụ:

                   - Phó Trưởng phòng GDĐT thị xã Tân Uyên

                   - Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan:     Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên

Điện thoại: (0274) 3.656.220

E-mail:        duyennk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Địa chỉ:       Khu phố 4, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trở về