Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
10. Phạm Văn Trưởng - UVBCH

Ông Phạm Văn Trưởng

Chức vụ:

- Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Uyên

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

- Chủ tịch CĐGD huyện Tân Uyên

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên

Điện thoại: (0650) 3.656.220

E-mail: truongpv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://violet.vn/tanuyen

Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trở về