Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
9. Nguyễn Tấn Anh - UVBCH

Ông             Nguyễn Tấn Anh

Chức vụ:

                   - Trưởng phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên

                   - Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan:     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên

Điện thoại: (0274) 3.683.082

E-mail:        anhnt@btu.sgdbinhduong.edu.vn

Website:      http://pgdbactanuyen.edu.vn

Địa chỉ:       Xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trở về