Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
9. Đỗ Văn Cảnh - UVBCH

Ông Đỗ Văn Cảnh

Chức vụ:

- Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

- Chủ tịch CĐGD huyện Phú Giáo

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo

Điện thoại: (0650) 3.672.594

E-mail: canhdv@pg.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://violet.vn/phugiao

Địa chỉ: Đường Trần Quang Diệu, khu phố II, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Trở về