Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
10. Nguyễn Văn Đăng - UVBCH

Ông Nguyễn Văn Đăng

Chức vụ:

- Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Bàu Bàng

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng

Điện thoại: (0274) 3.516.016

E-mail: dangnv@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Địa chỉ: B3-22 Khu đô thị Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng,  tỉnh Bình Dương

Trở về