Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
10. Phạm Thị Tiền - UVBCH

Phạm Thị Tiền

Chức vụ:

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bến Cát

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

- Chủ tịch CĐGD huyện Bến Cát

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cát

Điện thoại: (0274) 3.564.312

E-mail: tienpt@bc.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://violet.vn/bencat

Địa chỉ: Khu phố II, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Trở về