Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
12. Huỳnh Đắc Nguyên - UVBCH

Ông Huỳnh Đắc Nguyên

Chức vụ:

- Giáo viên trường THPT Võ Minh Đức

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

- Chủ tịch CĐCS trường THPT Võ Minh Đức

Cơ quan: Trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức

Điện thoại: (0274) 3.822.279

E-mail: nguyenhd@vominhduc.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://thpt-vominhduc-binhduong.violet.vn

Địa chỉ: Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trở về