Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
13. NGƯT Nông Ngọc Trọng – UVBCH

Ông             Nông Ngọc Trọng – Nhà giáo ưu tú

Chức vụ:

                   - Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn

                   - Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

                   - Chủ tịch CĐCS trường THPT An Mỹ

Cơ quan:     Trường Trung học phổ thông An Mỹ

Điện thoại: (0274) 3.828.449

E-mail:        trongnn@anmy.sgdbinhduong.edu.vn

Website:      http://thpt.sgdbinhduong.edu.vn/anmy

Địa chỉ:       Đường An Mỹ, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trở về