Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
14. Phan Thị Trung - UVBCH

Phan Thị Trung

Chức vụ:

- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn An Ninh

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan: Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh

Điện thoại: (0274) 3.752.803

E-mail: trungpt@nguyenanninh.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://thptnanbd.violet.vn

Địa chỉ: Đường Nguyễn An Ninh, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trở về