Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
15. Phan Thị Xuân Hoa - UVBCH

              Phan Thị Xuân Hoa

Chức vụ:

                   - Tổ trưởng chuyên môn trung tâm GDNN-GDTX thị xã Dĩ An

                   - Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

                   - Chủ tịch CĐCS trung tâm GDNN-GDTX thị xã Dĩ An

Cơ quan:     Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Dĩ An

Điện thoại: (0274) 3.731.140

E-mail:        hoaptx@gdtxdian.sgdbinhduong.edu.vn

Website:      http://violet.vn/thpt-trungtamgdtxkthndian-binhduong

Địa chỉ:       Đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trở về