Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
16. Đỗ Minh Tùng - UVBCH

Ông             Đỗ Minh Tùng

Chức vụ:

                   - Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

                   - Chủ tịch CĐCS trường THPT Bến Cát

Cơ quan:     Trường THPT Bến Cát

Điện thoại: (0274) 3.564.414

E-mail: 

Website:      http://thpt.sgdbinhduong.edu.vn/bancat

Địa chỉ:       Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Trở về