Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
16. Phạm Văn Ngàn - UVBCH

Ông Phạm Văn Ngàn

Chức vụ:

- Phó Hiệu trưởng trường TC Mỹ thuật – Văn hoá

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

- Chủ tịch CĐCS trường TC Mỹ thuật – Văn hoá

Cơ quan: Trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hoá tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.822.140

E-mail: nganpv@mtvh.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://binhduongact.edu.vn

Địa chỉ: Số 210, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trở về