Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
1. Bà Nguyễn Hồng Sáng - Giám đốc

Chức vụ:

- Tỉnh uỷ viên

- Bí thư Đảng uỷ Sở GDĐT

- Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.825.793             E-mail: sangnh@sgdbinhduong.edu.vn

 

* Phụ trách các lĩnh vực:

- Bảo vệ chính trị nội bộ;

- Tổ chức cán bộ;

- Thanh tra;

- Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

 

* Tham gia các ban của tỉnh và của ngành:

- Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP tỉnh;

- Uỷ viên thường vụ Tỉnh Hội Chữ thập đỏ;

- Ban chỉ đạo An toàn giao thông;

- Phó Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia;

- Phó Ban chỉ đạo CMC-PCGD;

- Ban chỉ đạo Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ;

- Hội đồng thu hút nguồn nhân lực;

- Ban chỉ đạo Kiểm tra văn bằng chứng chỉ.

 

* Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng:

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Giám dục Mầm non;

- Tổ Đề án Ngoại ngữ;

- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Bến Cát, huyện Bắc Tân Uyên.

 

Trở về