Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
3. Ông Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở GDĐT

Điện thoại: (0274) 3.825.792           E-mail: namln@sgdbinhduong.edu.vn

 

* Phụ trách các lĩnh vực:

- Giáo dục trung học;

- Giáo dục thường xuyên, kỹ thuật - hướng nghiệp;

- Giáo dục chuyên nghiệp;

- Giáo dục môi trường, dân số, phòng chống AIDS, ma túy;

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, phụ trách Trang thông tin điện t của Sở.

 

* Tham gia các ban của tỉnh và của ngành:

- Hội đồng tư vấn đặt tên đường, tên trường học;

- Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, giáo dục môi trường;

- Thường trực Ban chỉ đạo CMC-PCGD;

- Hội đồng phối hợp công tác giáo dục pháp luật;

- Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh;

- Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia;

- Thành viên Hội Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật;

- Ban chỉ đạo phòng không;

- Ban chỉ đạo Tháng thanh niên.

 

* Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng:

- Văn phòng Sở;

- Phòng Chính trị, tư tưởng - Pháp chế;

- Phòng Giáo dục Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên;

- Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học;

- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Thuận An, thị xã Tân Uyên, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng.

Trở về