Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Nguyễn Hồng Sáng

Chức vụ:

- Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Sở GD&ĐT

- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Điện thoại: (0650) 3.825.794(0650) 3.825.794                     E-mail: sangnh@sgdbinhduong.edu.vn

 

* Phụ trách các lĩnh vực:

- Giáo dục mầm non

- Giáo dục tiểu học

 

* Tham gia các ban của tỉnh và của ngành:

- Ban chỉ đạo Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Ban chỉ đạo hè

- Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục

- Tham gia hội đồng Đội

- Ban điều hành mục tiêu phòng chống suy DD trẻ em

- Ban chỉ đạo chương trình dân số - KHHGĐ

- Chương trình nha học đường (PS, Colgate)

- Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp ngành

 

* Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng:

- Giáo dục mầm non

- Giáo dục tiểu học

- Phụ trách GDĐT thuộc địa bàn: Thuận An, Tân Uyên


Trở về