Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
2. Đỗ Hà Thế Bình - Phó Bí thư

Ông               Đỗ Hà Thế Bình

Chức vụ:       - Phó Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT

                     - Chủ tịch CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan:       Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại:    (0274) 3.825.681

E-mail:          binhdht@sgdbinhduong.edu.vn

Website:        http://sgdbinhduong.edu.vn

Địa chỉ:          Tầng 10, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trở về