Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
4. Trương Hải Thanh - UVBCH

Trương Hải Thanh

Chức vụ:

- Uỷ viên BCH Đảng uỷ Sở GD&ĐT

- Phó Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học

Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3.825.791(0650) 3.825.791

E-mail: taitc@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgdbinhduong.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


Trở về