Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
8. Võ Nguyễn Ngọc An - UVBCH

Ông Võ Nguyễn Ngọc An

Chức vụ:

- Uỷ viên BCH Đảng uỷ Sở GD&ĐT

- Chuyên viên Phòng Chính trị, tư tưởng - Pháp chế

Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.837.809

E-mail: anvnn@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vnhttp://sgd.binhduong.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


Trở về