Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
13. Đinh Duy Thạch - UVBCH

Ông Đinh Duy Thạch

Chức vụ:

- Uỷ viên BCH Đảng uỷ Sở GD&ĐT

- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

Cơ quan: Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo

Điện thoại: (0274) 3.675.009

E-mail: thachdd@ktpg.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://violet.vn/thpt-trungcapkythuatphugiao-binhduong

Địa chỉ: Khu phố II, đường Trần Quang Diệu, phường Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương


Trở về