"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Hội nghị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020
Sáng ngày 11-9, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2019-2020.

 Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Hồng Sáng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT; ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GDĐT; ông Đỗ Hà Thế Bình - Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục; Lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Sở; Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng ban thanh tra nhân dân các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra các phòng GDĐT; tham dự Hội nghị còn có Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng ban thanh tra nhân dân Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp các huyện, thị xã.

CCác đồng chí tham dự đã nghe báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ và bài học kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020. Ngoài ra, theo chương trình làm việc của Hội nghị, các đồng chí về dự Hội nghị còn được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Bà Nguyễn Hồng Sáng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

ĐĐến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Hồng Sáng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tăng cường nề nếp kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới, bà Nguyễn Hồng Sáng yêu cầu Thanh tra Sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra, tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức và hoạt động, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Thanh tra Sở

Trở về