"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Chi bộ 1 - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo kết nạp Đảng viên mới
Ngày 06-02, Chi bộ 1 - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Thu Vân (Phó Trưởng phòng phòng GDMN) theo quyết định của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn –Cơ quan Sở, quần chúng Nguyễn Thị Thu Vân đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới. Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Chí Tài – Phó Bí thư Chi bộ 1 đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, bồi dưỡng cho đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.


Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ 1 Trần Chí Tài trao Quyết định kết nạp Đảng cho
quần chúng Nguyễn Thị Thu Vân

Trong dịp này, Chi bộ 1 thực hiện và trao quyết định đảng viên chính thức cho hai đồng chí Hồ Thị Kim Ngân và đồng chí Nguyễn Thanh Phương thuộc tổ đảng Kế hoạch – Tài chính. Được chính thức đứng vào hàng ngũ của đảng chi bộ chức mừng 02 đồng  chí và mong rằng trong thời gian tới 02 đồng chí tiếp tục khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, phát huy hơn nữa năng lực công tác trên cương vị, nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Chi bộ tiếp tục giữ vững trong sạch vững mạnh.


Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân và đồng chí Nguyễn Thanh Phương nhận Quyết định
Đảng viên chính thức

 (Chí Tài – Phòng KHTC)

Trở về