Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Đồng chí Trương Tấn Sang kiểm tra công tác chỉ đạo điểm Cuộc vận động tại Đảng bộ Văn phòng TW
Ngày 16-12, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm việc với Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả 2 năm chỉ đạo điểm Cuộc vận động.
 
 
Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.
Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thanh Khiết, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng bộ cho biết : Là một trong 24 đơn vị được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn chỉ đạo điểm về thực hiện Cuộc vận động, qua hai năm triển khai, mọi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng nhận thấy chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương chọn một số đơn vị chỉ đạo điểm là một quyết định đúng đắn và rất quan trọng, là biện pháp tích cực để góp phần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Cuộc vận động trong toàn Đảng và trong nhân dân. Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc Trung ương phát động Cuộc vận động này là việc làm có ý nghĩa chính trị to lớn và kịp thời. Mỗi người đều thấy rõ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗi người; việc học tập phải gắn liền với việc làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể hàng ngày trong công tác ở cơ quan, đơn vị cũng như ở nơi cư trú.
Từ nhận thức đó đã tạo sự chuyển biến về nâng cao trách nhiệm công tác, tinh thần thái độ lao động, ý thức chấp hành quy chế, quy định của Trung ương Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thường xuyên học tập tấm gương đạo đức của Bác về lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; về sự tận tụy, kiên trì, chu đáo, tỉ mỉ, sáng tạo và giữ vững nguyên tắc trong công tác hàng ngày - là những phẩm chất đạo đức rất quan trọng và cần thiết của người cán bộ làm việc ở cơ quan tham mưu, phục vụ cho Trung ương Đảng. Thời gian qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc; góp phần hình thành chế độ làm việc ngày càng nề nếp, khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp, tích cực, chủ động nghiên cứu thẩm định, đề xuất một số chủ trương về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, nội chính và công tác tài chính của Đảng... Nhiều đơn vị, cá nhân đãcó cải tiến đổi mới quy trình, cách làm nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin, công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo; trong chủ trì xây dựng một số đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ, đảm bảo hậu cần cho Trung ương và các ban Đảng ở Trung ương cùng với việc đẩy mạnh, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc trong điều kiện khó khăn song vẫn đảm bảo ổn định và phát triển…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà các cấp ủy thuộc Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong quá trình triển khai. Qua 2 năm thực hiện chỉ đạo điểm, Cuộc vận động đã ngày càng ngấm sâu vào các cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động; việc làm theo ngày càng nhiều hơn, nổi bật trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản. Chất lượng sinh hoạt chi bộ của các đơn vị tiếp tục được đổi mới, nội dung sinh hoạt phong phú hơn... Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Đảng bộ xứng đáng được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.
Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng vừa là đơn vị chỉ đạo điểm của Trung ương vừa là cơ quan tham mưu của Trung ương về Cuộc vận động. Những kết quả đạt được tại Đảng bộ đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo sức lan tỏa của Cuộc vận động trong toàn Đảng và trong nhân dân. Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao những kinh nghiệm và sáng tạo trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện Cuộc vận động ở Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Đó là: Đảng bộ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cấp ủy đảng, lãnh đạo và các đoàn thể trong cơ quan đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đảng bộ đã có nhiều sáng tạo trong xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt việc tốt để mọi người noi theo.
Trong thời gian tới, để Cuộc vận động thực sự hiệu quả và đi vào nề nếp, theo đồng chí, Đảng bộ cần xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện sát với đặc điểm của cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể đối với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động. Đồng thời có sự phân công cụ thể đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo để tập trung chỉ đạo một số đơn vị điểm, từ đó rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, thúc đẩy phong trào chung để triển khai tốt hơn. Mọi cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Triển khai các nội dung của Cuộc vận động, các đơn vị cần ban hành hệ thống các quy định, quy chế, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác của đơn vị mình để mọi người thực hiện làm theo. Các tiêu chí về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đặc biệt, cần có sự thống nhất trong nhận thức về những mục tiêu mà Cuộc vận động đặt ra đòi hỏi những nỗ lực, sự kiên trì, bền bỉ của các cấp uỷ và từng cá nhân đồng thời quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt cần tập trung giải quyết..../.
(Theo Báo ĐCSVN)
Trở về