"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Sáng 15-01, tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng Nghiệp vụ tỉnh Bình Dương, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Bốn Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Hồng Sáng – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Võ Thành Danh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT; bà Nguyễn Phương Dung – Phó Giám đốc Sở GDĐT; ông Võ Thành Khối – nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 – là báo cáo viên trong Hội nghị cùng sự có mặt của hơn 70 đồng chí là đảng viên trực thuộc và công chức, nhân viên Sở GDĐT.


Bà Nguyễn Hồng Sáng-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thành Khối đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể các đồng chí là đảng viên trực thuộc và công chức, nhân viên Sở GDĐT. Đồng thời, Đảng ủy Sở cũng đã triển khai Kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết.


Ông Võ Thành Khối-Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2-
báo cáo viên trong Hội nghị

 (Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trở về